Jordehøj


Jordehøj - 10 skåltegn på 2. sten i gangens vestside -foto: Prøhl/Milstreu


Jordehøj SV for Stege Foto: Prøhl/Milstreu


Indgang til Jordehøj Foto: Prøhl/Milstreu

Intro

SB 050511-7 Jættestue beliggende SV for Stege - på en sten i gangen findes skåltegn.

Iflg. KUAS:
Anlæg og datering Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.) Undersøgelsehistorie 1880 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid "Jordehøj" indeslutter en fredlyst stor Gangbygning. Kammeret er 32' l., indeknebet paa Midten 7'5" - 6' - 7'5". Højden 4 1/2 - 5 1/2'. Gangen der vender mod S.Ø er 25' l.; den har en Karmafsats. Karmstenene ere "kløvede" fra hinanden. Ogsaa i Kammeret synes en af Vægstenenes Sideflade frembragt ved Kløvning. I Sidefladen af den 4de Vægsten til vestre Side i Gangen ses 7 Skaalformede Fordybninger. - Gangbygningen var da den aabnedes uden Jordfyld undtagen midt i Kammeret hvor noget var faldet ned. Der laa 6-8 store "Kroppe" i Rader, mange Stenredskaber ogsaa nogle af Ben. I Hjørnerne stod Lerkar. Intet Rav skal være fundet - Fundet indsendtes til Museet af G. Hage 1837. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer 1945 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid "Jordehøj" med anselig Jættestue. Kammer 10x2 1/2 m. 1,7 m.h., af 24 Bæresten,6 Dæksten; 8 m. lang Gang af 9 Par Bæresten, 6 Dæksten. Paa 4 Sten i Gangens Vestside 7 Skaalgruber. 1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor "Jordehøj". Heri jættestuekammer VSV-ØNØ med gang mod SSØ. Kammeret ca. 10 x 2,5 m, 0,7 m højt: Dækstenene er flere steder støttet med jern - og granitstenene. 24 bæresten, 6 dæksten. 8 m lang gang med 7 bæresten i vest, 8 i øst; hertil 2 par karmsten. 6 dæksten. På den næstyderste bæresten i vestsiden ses 7 skålgruber. Der er skiltet adgang til højen, dels langs markskel, dels over marken. Kun få besøgende, mest tyskere, ifølge damen, der opbevarer nøglen. Hun vil gerne være fri for ulejligheden. ** Seværdighedsforklaring ** God jættestue, men lidt vanskelige adgangs og nøgleforhold. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer 2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter Museerne.dk Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Genstande: Accessionsår: 1837 Genstandnummer: 4359-4362 Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg GYPAF: SB 050511-7. N 54.966434, E 12.248849. I 1880 og 1945 beskrevet som 7 skåltegn på 4. sten i gangens vestside. Der må siden være blevet fjernet nogle ydre sten i gangen, for nu befinder skåltegnene sig på 2. sten i gangens vestside. Vi fandt 10 skåltegn - mellem 4 og 2,5 cm i diameter.
Dokumenteret 19.04.2010