Jordbassinerne i Assens


Indkørsel til parkeringsarealerne fra Søndre Ringvej


Informationstavle og foldere på dansk, engelsk og tysk


"Hjertesøen"


Området afgræsses delvist af kreaturer og får


Rensningsanlæg


En del af den nedlagte sukkerfabrik set fra jordbassinerne - i dag sportshal, teatersal, restaurant m.m.


Den gamle sukkerfabrik med skorsten - i dag rådhus for Assens Kommune


Et tilvokset slambassin


Udsigt til Lillebælt og Torø


Stierne er afmærket med farver, og indgår i Østersøruten

Intro

Et menneskeskabt, bynært naturområde skabt af overskudsjord fra Assens Sukkerfabrik i perioden 1884-2006. Der er fri adgang, og området gennemskæres af afmærkede stier. Fra området er der udsigt til Torø, Torøhuse og Nyhuse.

Assens Sukkerfabrik, der eksisterede fra 1884 til 2006, producerede sukker af sukkerroer. Når roerne kom fra markerne til fabrikken sad der jord på dem, og denne jord blev vasket af med vand fra Lillebælt. Slammet blev pumpet ud over strandengene tæt på fabrikken, og laget af jord nåede efterhånden en højde på 10 meter. I fabrikkens sidste år tilførtes der årligt 100.000 tons jord. Arealet udgør ca. 40 ha. Siden lukningen af Assens Sukkerfabrik har jordbassinerne ligget urørt hen, og en egenartet fauna og flora er opstået. Der er planter, som tidligere kunne findes på dyrkede marker, men som nu er næsten forsvundet på grund af det intensive landbrug. Her har de fundet et fristed. I området er der observeret over 130 forskellige fuglearter.