Jomfru Ane Gade


Jomfru Anegade set mod nord.


Klingenbergs gård på hjørnet af Mårups plads og Jomfru Anegade. Ca. 1890-1910


Jomfru Anegade, diskotek Gaslight, Aalborg ca. 1960-70

Intro

Anlagt sidst i 1500-tallet. Opkaldt efter jomfru Ane Viffert. Første diskotek åbnede 1967, gågade 1977.

''Ane Kruckow'' Om Jomfru Ane Gades navn har der været megen diskussion. Engang mente man, at gaden var opkaldt efter en adelsdame ved navn Ane Kruckow, men da det er blevet påvist, at gaden allerede havde sit navn i 1592, flere år før at Ane Kruckow i begyndelsen af 1600-tallet bosatte sig i gaden, er dette senere blevet afvist. ''Jomfru Ane Viffert'' I stedet peger man nu på en Jomfru Ane, der i 1568 var bosat i Skavegade. Hun menes at være identisk med jomfru Ane Viffert, en tidligere nonne fra Ø Kloster ved Limfjorden. Hun blev i 1572 begravet i Hals Kirke. Jomfru Ane Gade har altså efter al sandsynlighed eksisteret ved sit nuværende navn siden slutningen af 1500-tallet.

''Helligestgade'' En forløber til Jomfru Ane Gade kaldtes Helligestgade (Helliggejstgade), sikkert fordi gaden var anlagt ud for Helligånds klosterets grunde (på sydsiden af Bispensgade). I Jomfru Ane Gade lå flere store købmandsgårde, og gaden var i de efterfølgende århundreder først og fremmest beboet af velhavende købmænd. Dele af vestsiden af gaden består stadig af gamle bindingsværkshuse bygget fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1800-tallet. ''Sildepaladset'' I 1814-15 blev Sildepaladset opført i gaden. Bygningen blev opført som privatbolig, men blev i 1848 indviet til latinskole. I 1889 flyttede Latinskolen til Katedralskolen i Saxogade. Bygningen fungerede i øvrigt også ganske kort som lazaret under koleraepidemien i 1853. Sildepaladset eller Sildepalæet huser i 1999 flere restauranter og diskoteker og her findes indgangen til Jomfru Ane Teatret.

''"Gaden"'' Siden 1960érne er Jomfru Ane Gade blevet en af de mest kendte gader i Aalborg. Så kendt at den i Aalborg ofte blot har betegnelsen "Gaden". Kendt for sit natteliv og den store koncentration af diskoteker, værtshuse og restauranter, der også har gjort den til lidt af en turistseværdighed. "Gaslight" blev åbnet som den først restaurant i gaden d. 3. maj 1967 af restauratør Jørgen Steffensen. Beliggenheden viste sig at være helt rigtig, og året efter åbnede han "Fyrtøjet". I de efterfølgende 10 år åbnede endnu 10 restaurationer i gaden og i 1992 var man oppe på 26. I 1977 blev gaden åbnet som gågade.

''Kilder til Jomfru Ane Gade'' Værnfeldt, Kr. 1949 Aalb.St. 7.5.1977 Krabbe, Poul: Jørgen Stefstidende 1967-1992 Aalb. His. Bd. 2 s. 31-32+211'' ''