Jollmandsgaard


Jollmandsgaard. Foto: Kim Holm


Jollmandsgaard. Foto: Kim Holm


Jollmandsgaard. Foto: Kim Holm


Jollmandsgaard. Foto: Kim Holm


Jollmandsgaard. Foto: Kim Holm


Jollmandsgaard. Foto: Kim Holm

Intro

Jollmands Gaard er den ældste gård i Holm. Gården og slægten kan føres tilbage til 1700-tallet. Af kirkebogen fra 1651, fremgår det at ”3. påskedag om onsdagen begravet Store Kristen af Holm 96 år gammel”. Derefter kan man i kirkebogen se at gården gik i arv fra far til søn i 10 generationer.

90-årige Peter Jollmand testamenterede i efteråret 1997 1 ½ ha med påstående bygninger til en fond som fik navnet ”Jollmands Gaard ”.

Fondens formål var at restaurere gården, for at sikre den og de omkringliggende arealer for eftertiden. Trods fremskredent forfald gik en lokal gruppe i Holm i gang med at søge penge til en restaurering, der blev foretaget på grundlag af tegninger og opmålinger, som Nationalmuseet havde foretaget i 1922 – 1923 med henblik på at flytte gården til Frilandsmuseet i Brede. Dette blev dog aldrig til noget, da familien ikke ønskede at sælge gården.


Jollmands Gaard er en gammel alsisk ’kroggård’, efter formen på gården, der minder om en krog. De alsiske ’kroggård’ er en varition af de typiske slesvigske bondegårde, der var karakteristisk ved en lang hovedlænge med både beboelse og stald under samme tag. Til gården hørte tidligere et selvstændigt ’bagehus’ mod syd, der nu er forsvundet. Omkring 1930 byggede Jollmand et nyt stuehus ved gården, der igen blev fjernet i 2008.

Bygningerne er typiske for de gamle alsiske bindingsværksgårde med bl.a. tre-tavls bindingsværk og de buede skråstivere. Gården fremstår efter restaureringen som den så ud omkring 1800, og gården er med rette blevet bygningsfredet. Man finder mange interessant bygningshistoriske detaljer, som gør et besøg på gården til en helt speciel oplevelse, hvor man føres tilbage til de gamle dage i dansk landbrug.