Jollmands Gård i Holm


Jollmanns Gård-1. Jollmanns Gård-1


Jollmanns Gård-2. Jollmanns Gård-2


Jollmanns Gård-3. Jollmanns Gård-3


Jollmanns Gård-4. Jollmanns Gård-4


Jollmanns Gård-5. Jollmanns Gård-5

Intro

I landsbyen Holm på Nordals ligger Jollmands Gård. Den ældgamle gård har form som en fiskekrog. Stuehuset er bygget sammen med stalden. I øst krummer laderne sig sammen om en lille gårdsplads. I 1700-tallet var gården i bindingsværk. Det er gårdens høje lader stadig...

I landsbyen Holm på Nordals ligger Jollmands Gård. Den ældgamle gård har form som en fiskekrog. Stuehuset er bygget sammen med stalden. I øst krummer laderne sig sammen om en lille gårdsplads. I 1700-tallet var gården i bindingsværk. Det er gårdens høje lader stadig. Omkring 1800 blev sydsiden muret op med mursten. Syd for gården var tidligere et bagehus med bryggers og aftægtsbolig (til ejendommens gamle ejer). 1997 testamenterede ejeren Peter Jollmand gården til en fond drevet af frivillige fra landsbyen. Jollmands Gård blev fredet i 2002. Den har siden været under løbende restaurering. ''De særlige slesvigske gårde'' Jollmands Gård er et eksempel på den særlige slesvigske gårdform, som kun findes i Sønderjylland og Sydslesvig mellem Dannevirke og Aabenraa. Gårde som Jollmands har hovedlænge med både bolig og stald, adskilt af en gang eller en port. Lader, bagehus eller aftægtshus ligger for sig selv. Gårdene har ingen egentlig gårdsplads. Hovedindgangen vender mod vejen. Prydhaven ligger foran gården, mens køkkenhaven ligger bag gården. De slesvigske gårde er en mellemform mellem de holstenske gårde med alt samlet under et stort tag og de klassiske danske firelængede. I 1700-tallets Sønderjylland bredte firelængede gårde sig nordfra og holstenske gårde sydfra. Måske er de slesvigske gårde præget af gamle frisiske former.