Johnsonske stiftelseIntro

Den Johnsonske stiftelse ydede hjælp til værdigt trængende fra håndværker- og sømandsstanden. Uden for bygningen står et mindesmærke for stifterne, T. Johnson og Caroline Thygesen.

Mindesmærket består af en stor natursten med indsat bronzeplade, hvor der er et dobbeltportræt af ægteparret T. Johnson og Caroline Thygesen. Parret var født i Fredericia, men emigrerede som unge til Amerika, hvor de opbyggede en stor formue. Efter Caroline Thygesens død i 1900 rejste T. Johnson tilbage til Fredericia, hvor han testamenterede sin formue til oprettelsen af en stiftelse for værdigt trængende fra sømands- og håndværkerstanden. Stiftelsens bygning blev opført i 1910 med 24 lejligheder.