John F. Kennedys Plads


Banegårdspladsen


Banegårdspladsen, med Hotel Hafnia og lidt af Boulevarden til højre

Intro

Pladsen blev oprindeligt kaldt Banegårdspladsen, den blev anlagt i forbindelse med den "nye" banegård, der blev taget i brug d. 8.12.1902. Men til minde om den amerikanske præsident John F. Kennedy, der blev myrdet den 22.11.1963 omdøbte et enigt byråd den 02.12.1963 den til John F. Kennedys Plads.

''Navngivningen'' Et enigt byråd navngav pladsen til John F. Kennedys plads efter indstilling fra Udvalget for kasse og regnskabsvæsen. Navngivningen blev foretaget af den amerikanske ambassadør i Danmark William McCormick Blair, Jr. den 16.03.1964 her udtalte daværende borgmester Thorvald Christensen bl.a. '''"Ved at navngive denne plads efter ham [Kennedy] haaber vi at kunne inspirere kommende slægter og besøgende til tanker, som kan befordre en verden i frihed."'''

''Tag et hvil'' I 1995 renoverede og trafiksanerede man John F. Kennedys Plads. Tidligere blev trafikken ført fra Jyllandsgade op ad Elmquist Boulevard (nu en del af Boulevarden, igen) og Boulevarden, men med trafiksaneringen skabte man forbindelse mellem Jyllandsgade og Prinsensgade. Trafikken bliver derfor nu ledt tæt hen forbi banegården i stedet. Samtidig tilstræbte man at lave en lys og venlig plads, hvor folk kan hvile sig midt i et af byens trafikknudepunkter.

''Kilder til John. F. Kennedys Plads'' Aalborg byrådsforhandlinger8-1-46-63 Bigum, Chr. s. 28-33 AKF 1 Aalborg Stiftstidende 25.06.1995 16.03.1964*