Johanniterklosteret


I den nuværende bispegård findes rester af middelalderligt murværk fra en af Johanniterklostret bygninger.

Intro

Johanniterne eller korsbrødrene kom til Ribe i 1300-tallet. De opførte et større bygningskompleks på grunden, som der er fundet dele af ved flere lejligheder. Der er kun bevaret en lille rest murværk fra klosterets tid i de nuværende bygninger.

Klostret
Johanniterne kaldes også korsbrødre efter malteserkorset, som er deres symbol, og som de bar på deres kappe. Det er en gejstlig ridderorden, som opstod i 1100-tallet i forbindelse med korstogene. Johanniternes opgave var primært at beskytte pilgrimme der rejste til det hellige land, og at pleje sårede og syge.

Ordenen kom til Danmark i midten af 1100-årene, hvor Valdemar den Store støttede grundlæggelsen af et kloster i Antvorskov ved Slagelse. Herfra grundlagdes klostre flere steder i Danmark, blandt andet i Odense, Horsens og Dueholm på Mors.

I 1311 og 1388 nævnes Johanniternes ordenshus i Ribe, og i 1465 omtales det som et kloster. Klostret lå der, hvor bispeboligen Korsbrødregård ligger i dag. Udgravninger på stedet har vist, at byggeriet stod på fra 1300-tallet frem til reformationen. Vi ved fra skriftlige kilder, at der indgik både et tårn, en kirke med kirkegård og stenhuse i komplekset. Der er blandt andet udgravet dele af en overhvælvet bygning, der muligvis er rester af klosterkirken. Nord og syd for den var rester af andre bygninger, og desuden fandtes dele af den mur, der omgav klosterkomplekset mod nord og vest.

I løbet af middelalderen blev klostret meget velhavende; det overtog muligvis både skt. Clemens kirke og kirkegård, og senere skt. Jørgensgården som var byens spedalskhedshospital. I 1525 ejede klostret 2 møller og 60 gårde i Ribe og andre steder i Jylland. Efter reformationen blev en del af komplekset revet ned, men på et kort fra 1675 står endnu et par stenhuse på grunden. Det eneste, der er tilbage efter johanniterklostret idag, er en rest middelalderligt murværk i den nu stående bispebolig.

Litteratur
Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe, s. 68-69. 1985.
Lis Andersen: Udgravningen under den gamle bakelitfabrik i Slotsgade. I By, marsk og geest 11 1998 s. 29-38.
Per Kr. Madsen: Middelalderkeramik fra Ribe, s. 30ff. 1999.
Carsten Selch Jensen: Klostrene – mellem Ribe og Rom. I: Ribe bys historie, bd. 1.: 710-1520. 2010, s.187.