Johannes Larsen og Taarup inddæmmede strand


Johannes Larsen: ”Lærketrækket”. 1915. Olie på lærred. Johannes Larsen Museet. Mål: 134 x 233 cm.

Intro

Kunstneren Johannes Larsen (1867-1961) har malet nogle af sine kendteste værker på Taarup Strand. "Lærketrækket" fra 1915 viser en fugleflok, der en tidlig forårsdag letter fra de oversvømmede marker på overgangen mellem Kertemindes og Hindsholms jorder.

Der er masser af dynamik i Johannes Larsens maleri. Enkelte af "Lærketrækket"s fugle går næsten i ét med den brune, trøstesløse grund, men hævet over den flyver lærkerne hastigt afsted derved indvarslende den lysere årstid.

Som alt andet landskab er Taarup Strand undergået forandringer. Oprindeligt var området en fjordarm, der fra Odense Fjord strakte sig østpå næsten til Storebælt. Sidst i 1600-tallet blev der gjort et første forsøg på at inddæmme området, men Kerteminde-tolderen, som stod bag projektet, endte med at gå fallit. Bedre gik det i 1812: Taarup Strand blev inddæmmet, således at Hindsholm reelt skiftede status fra ø til halvø. Som det fremgår af Johannes Larsens billede, var området dog endnu på hans tid i reglen oversvømmet til langt hen på foråret. Først med oprettelsen af Taarup Pumpelaug i 1924 blev området fuldstændig tørlagt.

"Lærketrækket" blev købt og overrakt som gave til statsminister Zahle af en af støtterne, efter at han, Zahle, i 1915 havde fået den nye grundlov vedtaget (den, der gav kvinder og tyende stemmeret). I dag findes maleriet på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.