Johannes Larsen og Kerteminde


Johannes Larsen: "Udsigt over Kerteminde". (Fra Trollegårdens tårn). 1910. Olie på lærred. Kerteminde Kommune. Mål: 94 x 129 cm.

Intro

Der er ingen tvivl om, at Johannes Larsen elskede Kerteminde. I sit erindringsværk kalder han den således for "Den kønneste lille by i verden".

Maleriet ”Udsigt over Kerteminde” var, sammen med et andet maleri med byens røde tegltage og gader som motiv, en gave fra kunstneren til Kerteminde Kommune i anledning af købstadens 500 år den 7. december 1913. På denne tid var kærligheden til Kerteminde imidlertid delt af mange andre end Johannes Larsen, ja, den synes ved at nå et højdepunkt – i hvert fald ud fra et kunstnersynspunkt. Byen var blevet til Det fynske Skagen.

Hele sit liv (på nær under kunstneruddanelsen i København) boede Larsen i Kerteminde, hvor han ikke alene blev kendt som en af kunstmiljøets hovedskikkelser, men også som et – aktivt – symbol for kampen mod naturforringelse. Ikke blot bidrog han i natursagens tjeneste, idet han gerne illustrerede Naturfredningsforeningens tryksager; han talte også for bl.a. fredningen af nordsiden af Kerteminde Fjord hele vejen fra Kerteminde til Munkebo samt for at en lavvandet fjordarm ret uden for byen ikke skulle anvendes til losseplads. Fredningen blev en realitet, og der kom ingen losseplads på fjordarmen. Her var der tale om et par gedigne sejre for Larsen, som mange i dag værdsætter.