Johannes Larsen og Hindsholm


Johannes Larsen: "Bygevejr i april. Tårbystranden". 1906. Olie på lærred. Faaborg Museum. Mål: 131 x 197 cm.

Intro

Siden ungdomsårene drog Johannes Larsen (1867-1961) ofte på malertogter fra hjemmet i Kerteminde til Hindsholm. Fra vinteren 1901 i flere omgange med sin Fynbomaler-kollega og ven Fritz Syberg.

Det var særligt i perioden fra omkring 1900, at Johannes Larsen etablerede sig som friluftsmaleren og "det danske vejrs maler". Dét ikke mindst i kraft af malertogterne til Hindsholm og Fyns Hoved. Det var Larsen, der introducerede Syberg for Fyns Hoveds kystmiljø med det særlige lys og dets krogede holme, drag og odder.

Med storværket "Bygevejr april. Tårbystranden", som blev til i direkte forbindelse med Larsens og Sybergs Fyns Hoved-togter i 1901, men som rigtignok ikke har "Hovedet" som sit motiv, derimod Tårbystranden lidt nord for Kerteminde, skabte Larsen i dén grad sin særegne, usentimentale syntese af vejret, årstiden, landskabet og fuglene. "Bygevejr i april. Tårbystranden" regnes for et hovedværk i dansk kunsthistorie.

Johannes Larsen arbejde på "Bygevej i april. Tårbystranden" i seks år. Og hvis man nærstuderer det væld af lyseffekter, som særligt vandspejlets solrefleksion udgør, forstår man, hvor meget arbejde, der er blevet lagt i realiseringen af værket. Og nok er farveholdningen relativt enkel, blå mod okker, men den er dog også særdeles rigt varieret i sin friskhed og i kraft af netop lyseffekterne, ligesom den er diskret accentueret af mågernes og skyernes hvide højlys.

Forfatteren Johannes V. Jensen har i sin bog Johannes Larsen og hans Billeder, 1920, beskrevet maleriet således: "[...] med bygen der i baggrunden slæber hen over Landet, et ildhvidt Kastel med Mulm i Foden, Regnens Jætte, afsløret af Solen og paa Flugt for Vinden".