Johannes Fogh-Nielsen


Familien Fogh Nielsen. Midt i billedet ses Johannes Fogh-Nielsen og hustruen Ella, yderst til venstre ses Amalie Nielsen, siddende.


Portræt af konul Johannes Fogh Nielsen.


Portræt af Ella Fogh Nielsen.


Jørgensens Hotel, Søndergade 17.

Intro

Gravminde over en del af den Fogh-Nielsen familie, der drev Jørgensens Hotel og Eyde. Gravstedsnummer G F15-16.

''Gravminde over Johannes Fogh-Nielsen (1877-1944), Ella Fogh-Nielsen (1884-1961), Knud H. Fogh-Nielsen (1915-1964), P. Nielsen (1841-1907), Charlotte Amalie Fogh (1842-1920) og Fritz Fogh (1837-1884).'' '' '' ''P. Nielsen ''ejede Jørgensens Hotel sammen med sin kone ''Charlotte Amalie Fogh''. De to overtog hotellet i 1886 og sørgede dermed for, at hotellet kom tilbage i familien efter at den i 2 år havde været ude af deres varetægt. Efter P. Nielsens død fortsatte Charlotte Amalie ejerskabet. '' '' ''Johannes Fogh Nielsen'' var søn af P. Nielsen og blev gift med ''Ella Fogh-Nielsen'', født Puschner. Han blev oplært hos vinfirmaet E. Eyde & Co. og fik sin uddannelse i vinbranchen i Tyskland og Frankrig. Kort før han vendte hjem til Danmark i 1904 blev han udnævnt til kompagnon, og da han kom hjem overtog han firmaet helt. I 1907 blev han græsk vicekonsul, året efter blev han fransk konsularagent (en fransk konsuls medhjælper) og i 1938 blev han græsk konsul. Han fik gennem årene flere dekorationer, heriblandt ridderkorset af den franske æreslegion og dannebrogordenens ridderkors. I Horsens var han formand for bestyrelsen i borgerlig stiftelse og næstformand i bestyrelsen A/S Horsens Mineralvandsfabrikker, som han var med til at stifte i 1911. '' '' ''Knud Herman Fogh-Nielsen'' var søn af Johannes Fogh-Nielsen. Knud Herman indtrådte i firmaet (E. Eyde & Co.) i 1944 ved sin fars død. Firmaet fortsatte under ledelse af ham og hans mor Ella. ''Fritz Fogh-Nielsen'' var søn af P. Nielsen og drev hotellet efter forældrene. Jørgensens Hotel blev bygget af Gerhard de Lichtenberg i 1744 og blev kaldt Det Lichtenbergske Palæ. Først fra 1813 blev bygningen brugt til gæstgiveri og hotel. Gerhard de Lichtenberg var uddannet handelsmand, men blev også godsejer. Han ejede bl.a. [https://historiskatlas.dk/Engelsholm_Slot_(2395) Engelsholm], [https://historiskatlas.dk/Ussinggård_(15589) Ussinggård ]og [https://historiskatlas.dk/Serridslevgård_(14120) Serridslevgård].

''Gravstenen'' placeret i højre side er en rundbuet stele med jævnt tilvirkede sider på retkantet sokkel. ''Inskriptionen'' er indhugget i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder") og der er spor efter guld maling. Over inskriptionen er stenen ''dekoreret'' med et indhugget latinsk kors. Den midterste ''gravsten'' er en liggesten med en enkelt aftrapning langs kanten. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer. Bogstaverne er udformet i bronze og monteret på stenen. Stenen er ''dekoreret'' med et solkors udformet i bronze. Korset er monteret på stenen over inskriptionen. Under ses spor efter en fransk lilje. Under den store liggesten er en mindre ''liggesten'' placeret. Den er i samme udformning – blot mindre. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer. Bogstaverne er udformet i bronze og monteret på stenen. ''Gravstenen'' længst til venstre er ligeledes en rundbuet stele, men denne har ujævnt tilvirket bagside og sider. ''Inskriptionen ''er indhugget i antikva med brede seriffer. Den er ligeledes ''dekoreret'' med et indhugget latinsk kors. ''Gravstedet blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig'' pga. stenenes udformning og gravstedets indretning. Stenene afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares. Ydermere kan Johannes Fogh Nielsen anses som værende en fortjenstfuld person.

''Tekst'' Byarkivet Horsens: A1253 (Familien Fogh-Nielsen), B13057 (Gæstgiver Anders Jørgensen). [https://horsensleksikon.dk/gerhard_de_lichtenberg/ Horsens Leksikon: Gerhard de Lichtenberg.] Handelsregister fra 1944. Horsens Avis 30. maj 1944. Horsens Vejviser 1909-1910, 1916. ''Billeder'' Byarkivet Horsens