Johannes Ewalds Vej


Johannes Ewald

Intro

Vejen er opkaldt efter digteren Johannes Ewald (1743-1781). Den har navnefællesskab med andre veje i kvarteret opkaldt efter danske digtere.

''Johannes Ewald'' Han blev født i København, og blev efter faderens død sendt på latinskole i Slesvig. Student blev han i 1758, og blev teologisk kandidat i 1762. Fra midten af 1760erne levede han kummerligt som digter og boheme. Af hans halvfems digte er hovedparten affødt af begivenheder i andres liv. Ewalds bedste lejlighedsdigte er ikke de bestilte, det er dem han skrev til sine venner. Højdepunktet i hans lyrik er hans oder. Hovedværket , den selvbiografiske roman, "Levnet og Meeninger" skrev han 1774-78. I sin datid regnedes han som den førende lyriker og dramatiker. Af værker kan bl. a. nævnes: Adam og Ewa, Rungsteds Lyksaligheder, Balders død.

Kilder til Johannes Ewalds Vej Den Store Danske Encyklopædi Salm.