Johan Sørensen Lindemann


Portræt af Johan Sørensen Lindemann.


Johan Lindeman og Bodil Gyldings datter, skuespillerinden Anna Bloch.


Søndergade 32 som det så ud i 1915. Huset er nu fredet og er fortsat at finde på Søndergade.

Intro

Johan Sørensen Lindemann var læge og ivrig samler af oldsager. Gravstedsnummer: A F27.

''Gravminde over Søren Ryde Lindemann (1796-1859), Sophie Dorothea Lindemann (1797-1849), Margrethe Lindemann (1838-1875), Laura Lindemann (1852-1909), Johan Sørensen Lindemann (1825-1909) og Sofie Dorothea Lindemann (1852-1902).'' ''Johan Sørensen Lindemann'' var praktiserende læge i Horsens fra oktober 1857. Han boede og havde praksis i Søndergade 32, der blev opført i 1772 af Knud Sørensen Monbjerg. Bygningen er i dag fredet. Lindemann var medlem af bestyrelsen for Horsens Museum fra 1906 til 1909. Oldsager var en af hans store passioner og han var selv en ivrig samler. Han modtog derfor gerne stenøkser og andre genstande som betaling for hans lægegerning. Han satte endda større vinduer i sidehuset af Søndergade-gården for at få et bedre lys ind i det rum, hvor han opbevarede sin samling. Efter hans død i 1909 fik Nationalmuseet lov til at tage, hvad de ønskede. Herefter købte Horsens Museum resten af samlingen i 1914. Han er en af de private samlere, der har tilføjet mest til Horsens Museums samling. Lindemann var far til den kgl. skuespillerinde ''Anna Bloch'' (født Anne Kirstine Lindemann). Anna blev optaget på Det Kongelige Teater og debuterede i 1885 som Titania i '''En Skærsommernats Drøm'''. Hun blev gift med forfatter og teaterinstruktør William Edvard Bloch. Lindemann deltog i krigen 1849-50. Han var byrådsmedlem fra 1875-1881 og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1895.

''Gravstenen'' er af cippus-typen. Betegnelsen cippus dækker over en lav, firkantet eller rund søjle, der er fritstående og eventuelt forsynet med relief eller inskription. Stenen her har en spids afslutning, som skaber en gavl, hvor på der ses akroterier. Overgangen til gavlen defineres ved en udkragning. På toppen ses resterne af, hvad der muligvis har været et kronende kors. Basen udgøres af retkantet postament og sokkel. Ved overgangen til postament er der fals. Både i korpus og postament er der indsat tavler. ''Inskriptionen'' er i frakturskrift (gotisk skrifttype). Detaljerne ved frakturskriften er kun malet på, resten er også indridset. Stenens gavl er ''dekoreret'' med en sommerfugl og stjerner i relief, samt akroterier med anthemion-motiv. Sommerfuglen er ofte et symbol på opstandelsen og det evige liv. Udkragningen under gavlen er dekoreret med et bladmotiv. Hvis bladmotivet skal forestille vedbend, kan det symbolisere sammenhold. Over inskriptionstavlen er der spor efter en nu forsvunden dekoration.

''Tekst'' [http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/165/origin/170/ Dansk Kvindebiografisk Leksikon: Anna Bloch.] Hoff, Annette: Guide til det gamle Horsens. ''Billeder'' Byarkivet Horsens