Jochum Jensens Maskinfabrik A/S


Klostergade med Jochum Jensens Maskinfabrik


De ansatte arbejder på maskinfabrikken

Intro

Georg Møllers smedeværksted på Klostergade 27 blev i 1933 overtaget af Jochum Jensen, og snart var smedjen en maskinfabrik. Jochum Jensens Maskinfabrik A/S lå på Klostergade frem til 1978.

I 1835 blev der på Klostergade 27 oprettet et smedeværksted ejet af Georg Møller. Her arbejdede Jochum Jensen (1885-1965) fast fra 1912. I 1922 blev han medindehaver, og i 1933 overtog han og blev ejer. Da maskinfabrikken i 1951 blev et aktieselskab, blev Jochum Jensen direktør. I udviklingen fra smedje til maskinfabrik gik man fra det gammeldags arbejde som f.eks. vogn- og beslagsmed, hvor man skoede heste og reparerede vogne til at arbejde med store maskiner. Man gik fra arbejdet ved essen og ambolten til at få svejseapparater, fræsemaskiner og eldrevne boremaskiner. Faktisk var det i Klostergade 27, at man i 1912 kunne finde et af kun to svejseapparater i hele Jylland (det andet stod også i Kolding nemlig hos DDMM). Jochum Jensens Maskinfabrik A/S rådede over bygningen her på Klostergade 27, men havde også en skibssmedje på Slagterivej 7 (det nuværende Dokvej). Den blev etableret i 1927, og i 1954 blev der bygget nyt. I 1950'erne kunne Jochum Jensen reklamere for, at de havde mulighed for at foretage reparationer på fartøjer på en vægt op til 450 tons.