Jesu Kristi af Sidste Dages Helliges (mormoner) kirke i Esbjerg
Intro

Den nuværende kirke er indviet i 1985. Kirken, der er opført i røde mursten, er tegnet af HS rådgivning.

Mormonkirken kom til Danmark i 1850 med Geo P. Dykes og E. Forsgren. Den første mormon kom til Esbjerg i 1879 og det var skomager M. E. N. Løvendahl. I 1893 blev den første gren, det vil sige lille menighed, organiseret. Først holdt man møder i M. E. N. Løvendahls hjem, siden i forskellige lokaler, det første i Gebhards Stald, der lå hvor Østre Skole ligger i dag. Så fulgte Borgergade 2, Glashuset på hjørnet af den daværende Sverrigsgade (nu H. C. Ørsteds Gade) og Torvegade, Norgesgade 4 i bagbygningen, Islandsgade 3, Nørregade 41, og til sidst Jyllandsgade 41, hvor lejerne på første sal skulle gå igennem mødesalen selv under nadvermøde og bøn.

I 1936 påbegyndte man et kirkebyggeri på hjørnet af Spangsbjerggade og Rolfsgade med H. A. Christensen som arkitekt. Kirkebygningen, der er af håndstrøgne, røde sten, blev indviet i 1937
I 1978 blev grenen omorganiseret til en menighed og ledes nu af biskopper, der tjener i cirka 6-7 år ad gangen. I 1985 blev en ny kirke indviet på Spangsbjerg Møllevej 34. Kirken er opført i røde, klinkebrændte teglsten med mocca beton tagsten. Den er tegnet af arkitektfirmaet HS Rådgivning. Ved indgangen står et 15 meter højt spir i beton og stål.

Kirkesalen er indrettet uden kors og billeder, da man ønsker at bevare fokus på talernes budskab, som centrere sig om Jesus Kristus.

Lyset kommer ind fra vinduer i vestvæggen og via de højtsiddende vinduer mod øst. Der er nadverbord og talerstol i bøg. Dåbsbassinet er i et særskilt dåbsværelse. Kirken har et flygel og et elektronisk orgel.

Kirkerum
Mormonkirkens kirkerum er enkelt indrettet. Loftshøjden er 4 meter ved ydervæggen mod vest, hvor lyset kommer ind gennem vinduer, og 7 meter ved indervæggen. Der er en forhøjning i højre side med talerstol i bøg og plads til kor. I venstre side er der et orgel og et flygel. Foran står et nadverbord i bøg. Loftsbjælkerne er ligeledes i bøg. Kirkerummet kan udvides ved at inddrage en sal bagest.

Rundt om i kirken er 6 klasseværelser til undervisning. Desuden er der 2 kontorer, et bibliotek, et køkken, et legerum. Der er et dåbsbassin, hvor man ved dåb, nedsækkes helt ned under vand. Ved det særskilte dåbsværelse er der omklædningsfaciliteter.
Ved indgangen står et 15 meter højt spir i beton og stål, der skal symbolisere troens opadstræben.

Præster
Biskopper siden 1978, hvor man blev en stor menighed:
(Medlemmet med præstefunktion hedder biskop i kirken. Før man blev en stor menighed i 1978, havde man grenspræsidenter, med kortere og længere varighed).

1978-1983 Aage Therkild Hansen
1983-1991 Erik Ryttersgaard
1991-1998 Poul Erik Buur
1998-2004 Torben Buur Pedersen
2004- Torben Steen Jensen

Kirkeliv
Kirkemøderne om søndagen er inddelt i tre særskilte møder. Foruden nadvermødet (gudstjenesten), er der søndagsskole samt organisationsmøder, hvor deltagere er delt ind efter alder og køn. Her står undervisning og bøn centralt. Alle kirkens møder er åben for interesserede ikke-medlemmer. Kirken har tradition for er rigt musikliv og har igennem årerne haft adskillige kor, der synger både åndelige og verdslige værker.

Kilde: Materiale fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige