Jernstøberiet Tasso


Brolæggere. Rasmussens Jernstøberi, Odense. Forrest til venstre ses Jens Knudsen, farfar til Gurli Pedersen, som har afleveret billederne.


H. Rasmussen & Comp. Frederiksgades Jernstøberi & Maskinfabrik


Frederiksgades Jernstøberi og Maskinfabrik. Interiør, støbeproces. Udstillingsbillede fotograferet af Ditlev Jensen.


H. Rasmussens Jernstøberi, Tasso. Resterne af en større bygning ved Langegade opført som lager i 1908 efter tegning af P. Poulsen.


Gruppebillede af en stor flok mennesker. Firmaudflugt hos H. Rasmussen & Co. Jernstøberi, muligvis i forbindelse med firmaets 75 års jubilæum i 1931.


Gruppebillede af 5 mænd i kontorlignende rum, med blomsterkurve. Direktør og bestyrelse i H. Rasmussen & Co. Jernstøberi. I baggrunden ses en buste af H. Rasmussen sen. Billedet er muligvis taget i forbindelse med firmaets 75-års jubilæum i 1931.


Dias. Frederiksgade

Intro

Det sidste af Odenses gamle jernstøberier ligger mellem Frederiksgade og Langegade. I 2007 blev anlægget sammen med Albanibryggerierne og arbejderboligerne i Langegade udpeget som industriminde af national betydning.

Frederiksgades Jernstøberi blev grundlagt i 1856 af den unge modelsnedker Hans Rasmussen, der var udlært fra M.P. Allerups jernstøberi - den første jernstøber i Odense. Virksomheden blev efter grundlæggeren også blev kaldt ’’H. Rasmussens Jernstøberi’’. Støberivirksomheden udviklede sig stærkt i de følgende år og fremstillede typiske produkter til landbruget som plove og andre støbte genstande, men særligt blev kendt for sine kakkelovne, der blandt andet senere blev udformet i samarbejde med arkitekten Anton Rosen.

Radiatorfabrikken Tasso
Efter århundredskiftet fremstillede støberiet under navnet Tasso radiatorer til det voksende marked, da centralvarme og senere fjernvarme vandt frem. I dag er virksomheden overtaget af Jernstøberiet Valdemar Birn i Holstebro. Der støbes ikke længere i sandforme, men en produktion af stanggods i støbejern opretholdes i det gamle anlæg, hvor der er blevet støbt jern i mere end 150 år.

Jernstøbning i sandforme i 1930’erne.

Et industriminde af national betydning
Det er det sidste bevarede gamle anlæg blandt Odenses mange jernstøberier og maskinfabrikker. Anlægget rummer flere typiske bygninger, der afspejler jern- og metalindustriens udvikling gennem mere end 100 år.

Det lange klassicistiske forhus med de store, flotte støbejernsvinduer mod Frederiksgade er fra 1868 og den ældste bevarede bygning. Til venstre herfor ses en rødstensbygning med rundbuede vinduer og skifertag fra 1903 til beboelse, lager, portgennemkørsel og kontorer. Yderst til venstre en stor gavlbygning i gule sten med skifertag og støbejernsvinduer fra 1907 til lager og modelkammer. Fjernest til højre en tidstypisk bygning fra 1938 til vaskerum og garderobe for arbejderne, der kunne tage et bad, når de kom beskidte fra støberiet. Bag forhusene skjuler sig et omfattende bygningskompleks med halbygninger og enkelte shedtagsbygninger, som bedst kan tages i øjesyn fra den bagvedliggende Langegade.

Sammen med Albanibryggerierne og Langegades arbejderboliger er Tasso af Kulturarvsstyrelsen udpeget som et af 25 nationale industriminder.