Jernkors for overjæger Eduard Larsen
Intro

Jernkors for overjæger Eduard Larsen faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849.

'''Her faldt tapre overjæger Eduard Larsen den 7de maj 1849.'''

Jernkorset er opstillet til minde og ære for Eduard Larsen, der fald ved Blåkærskov 7. maj 1849. Ligesom andre tapre, som faldt ved Blåkærskov, blev hans minde foreviget ved et uforgængelig jernkors.

Overjægeren, der faldt under en rekognoscering for general Rye den 7. maj 1849, har i eftertiden en heltemodig historie knyttet til sig. Det siges at han opholdt fjenden i længere tid, så de øvrige danske soldater kunne nå væk. Denne tapre handling kostede ham livet i en fægtekamp. Kort tid efter anbragte unge piger fra Fredsted et bræt på hans grav med et digt til hans ære. Da 1. jægerkorps efter våbenhvilen marcherede forbi, blev der affyret salut ved overjægerens grav. I dag lægger hjemmeværnet en krans hvert år den 7. maj til hans minde.

Eduard Larsen tjente under den berømmede general Olaf Rye General Olaf Rye (1841-1949) var dansk/norsk krigshelt fra treårskrigen. Ved sin i Fredericia, var han generalmajor i infanteriet og kommandør for 5. infanteribrigade. Han blev udnævnt til ridder af Dannebro 1940.