Jernkors for Knud Rasmussen Attrup
Intro

Jernkors med indskription, 1852. På Viuf kirkegård rejstes i 1856 en mindesten over en jæger, der var faldet ved Blåkærskov syv år tidligere. Datering: 1852

Mindesmærket ejes af Kolding Kommune.

Knud Rasmussen Attrup var søn af husmand Rasmus Rasmussen og Karen Jensdatter. Han blev født 25. maj 1825 i Attrup, Koed sogn. Attrup var underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, under Treårskrigen 1848-50 . Under en rekognoscering kom danske jægere i kamp med preussiske soldater, hvorved jæger Attrup blev skudt og dræbt. Dødsfaldende skete ved Blåkærskov den 7. maj 1849 Først blev Attrup og en preussisk soldat, Bernhard Flügel begravet i skoven samme dag som de faldt. I sommeren 1856 blev begge lig taget op og begravet på Viuf kirkegård, og på jægerens grav blev der sat et stort jernkors.