JernenIntro

Jernen er et gammelt kendt område syd for Mosede Fort. Her har engang ligget en gravhøj fra bronzealderen og der er også fundet en jernaldergravplads på området.

Jernen er et gammelt kendt område syd for Mosede Fort. Her har engang ligget en gravhøj fra bronzealderen og der er også fundet en jernaldergravplads på området. På et maleri af Jeppe Vontillius fra 1931 kan man se nogle sten, der antyder en oldtidsgrav. Stendyssen er dog sandsynligvis tænkt, da oldtidsgraven allerede i 1876 blev beskrevet som ødelagt. ''Området'' Navnet Jernen har ikke noget at gøre med jern, men er en gammel terrænbetegnelse for et gruset område. På ældre kort hedder området Jærnen. I det ellers meget frugtbare område, har netop Jernen aldrig været dyrket. Oprindeligt strakte Jernen sig over et langt større område, end det gør i dag. Det strakte sig fra syd for Mosede Fort og til Trylleskoven i Solrød kommune. I dag er meget af området bebygget. De ubebyggede dele af Jernen er dog tilgængelige og til offentligt brug. Her er skov og strand i dag. ''Bronzealderurne'' Da gården Langagergård i Karlslunde skulle rives ned i 1980, fandt man på loftet en papkasse med en urne. Det kom frem, at urnen havde stået på gården siden 1950’erne, men den stammer sandsynligvis fra en privat udgravning i 1922 ved Karlslunde Strandvej. Urnen er mindst 3000 år gammel. Den havde et indhold af brændte ben og blev undersøgt på Køge Museum. Man bestemte urnen til at stamme fra yngre bronzealder. I denne periode brændte folket ofte deres døde og satte urnerne i kanten af de gamle gravhøje. De brændte ben i urnen var menneskeknogler, men da der ikke var bevaret tænder, kunne køn og alder ikke bestemmes. Urnen indeholdt også et lille stykke bronze. I bronzealderens urnegrave var der sjældent meget gravgods i gravene. I forbindelse med det oprindelige fund af urnen i 1922, fandt man også nogle store sten, samt en bronzekniv og andre småting, som blev givet til Nationalmuseet. Efter undersøgelse og konservering af urnen, blev den tilbageleveret til Greve kommune i 1982. Urnen opbevares på Greve lokalhistoriske arkiv, men er ikke udstillet. ''Jernaldergravplads'' For over 100 år siden fandt man en gravplads fra jernalderen på Jernen. Nærmere bestemt lå gravpladsen lidt syd for det nuværende Jernen i Greve kommune, ved Karlslunde Strandvej før rundkørslen. Gravpladsen er dateret til tiden lige efter Kristi fødsel. Perioden kaldes også for romersk jernalder. I romersk jernalder har Romerriget stor indflydelse i Nordeuropa og også Skandinavien. I denne periode boede man i små landsbysamfund og importerede luksusvarer fra Romerriget. Der er gjort mange fund i hele Danmark af både bopladser og våbenofringer fra romersk jernalder. Det er også fra denne periode at flere af de kendte moselig kendes, blandt andet Huldremosekvinden, som kan ses på Nationalmuseet i København. I dag er der ikke noget af oldtiden at se i området, men historiens vingesus kan mærkes.