Jernbanestrækning - København - Roskilde - Korsør


Udsnit af kort over jernbaner 1930.jpg. Udsnit af kort over jernbaner fra 1930.

Intro

I 1847 åbnede strækningen København-Roskilde som Danmarks første jernbane. Det vil sige bortset fra Altona-Kiel fra 1844, der dengang var dansk. Roskildebanen blev anlagt af aktieselskabet Sjællandske Jernbaneselskab. Det var imidlertid svært at tjene penge på strækningen...

I 1847 åbnede strækningen København-Roskilde som Danmarks første jernbane. Det vil sige bortset fra Altona-Kiel fra 1844, der dengang var dansk. Roskildebanen blev anlagt af aktieselskabet Sjællandske Jernbaneselskab. Det var imidlertid svært at tjene penge på strækningen. Derfor forlængede selskabet først banen til Korsør, da Staten garanterede en forrentning på fire procent af hele selskabets aktiekapital. Forlængelsen startede med tre daglige tog i hver retning i 1856. I 1880 overtog Staten selskabet og indlemmede det i DSB. Stationsbygningerne i Roskilde og Sorø og Borup er bevaret fra anlægsperioden, sammen med to "englænderbroer", hvor veje føres over banen. ''Hvad skal vi med dobbeltspor?'' Staten garanterede forrentningen af anlægskapitalen efter forlængelsen til Korsør. Derfor skulle Staten også godkende omkostningerne, selv om banen blev anlagt af et privat aktieselskab. I første omgang fik finansminister Sponneck projektet afvist i Statsrådet, fordi det var planen at købe så bredt et jordstykke, at der senere kunne anlægges dobbeltspor. Finansministeren mente, det var en unødvendig udgift. Og først da den var fjernet, blev forslaget godkendt. I 1900 havde banen alligevel fået dobbeltspor hele vejen, men nu kørte der også væsentligt mere end de tre oprindelige tog dagligt i hver retning. I dag er der enighed om, at der mellem København og Ringsted bør være fire spor.