Jernbanegade 30 - 1


Facade fra Jernbanegade i Kolding.


Facade fra Jernbanegade i Kolding.


Facade fra Jernbanegade i Kolding.


Facade fra Jernbanegade i Kolding.


Facade fra Jernbanegade i Kolding.

Intro

Jernbanegadestrækningen fra nummer 1-30. Denne del af Jernbanegade hed oprindeligt Høffdingsgade og blev anlagt omkring 1850.

I gadens forløb ses et varieret stiludtryk i facadernes murstensornamenter og udsmykninger.
I 1C kan der ses spor af de oprindelige domiciler. Over dørkonsollerne er der sandstensrelieffer med små puttier, bladornamenter og uglelogo for P. Blicher Bog – og papirhandel og logo for S W (?) fra 1902. På gavl mindetavle for oprettelsen af Kolding Apotek 1583 med bladløvsgiurlande. Belægning af gadeplanet er udført i 2000 efter et projekt af Sven-Ingvar Andersson Landskabsarkitekt ApS.