Jernbanegade 29


Facaden på Jernbanegade 29.


Murstensornamentikken, som ses på bygningens facade.

Intro

Jernbanegade 29 er opført i 1898 som privatbolig for fabrikant I.A. Hansen. Arkitekten bag er Johan Christian Fussing. I perioden fra 1901 til 1925 fungerede bygningen som Kolding afdelingen af Danmarks Nationalbank. Efter 1925 flyttedes filialen til nabobygningen på Jernbanegade 27.

Bygningen er inspireret af italiensk renæssance, hvor fokus var på rationalitet og geometri. Idealet var bygninger hvor akserne, horisontale som vertikale, var symmetriske og hvor man tænkte på lys, klarhed og rummelighed.

Her er facaden symmetrisk opbygget med siderisalitter/fremspring, indskudte balkoner og ved taget hængestave. Murstensornamentik på gesimsbånd og rundbuevinduer. Mansardtag med kviste, der afsluttes af løgkuppelspir. Stuen præges af granitsokkel og de vandrette granitbånd.