Jernaldermarker i Sønderskov og Nedenskov


Overfladescanning af skovområdet. Copyright KMS.


Tegning af en ard.

Intro

Ny teknologi har afsløret, at der er bevaret 2000 år gamle marksystemer i skovbunden i Sønderskov og Nedenskov.

Ny teknologi afslører gamle marksystemer
Ny teknologi har flere gange givet ny viden om fortiden. Det var således avancerede scanninger af jordoverfladen, der i 2010 afslørede, at der i skovbunden i Sønderskov og Nedenskov mellem Voervadsbro og Tønning er bevaret omfattende spor af marksystemer. Markskellene er sandsynligvis fra ældre jernalder, altså 2000 år gamle. De ses bedst om vinteren, når vegetationen i skovbunden er visnet ned.

Jernaldermarker
Det samlede skovareal med marksystemerne er 200.000 m². De enkelte marker synes at have varieret en del i størrelse fra 2.500 m² til 7.000 m². Markerne fremstår som afgrænset af lave volde og her i det meget kuperede terræn især af terrassekanter. Markerne er dannet ved mange års dyrkning med en primitiv plov, en såkaldt ard. Sten er ryddet til side og henlagt i skellene mellem markerne. Marker af denne type er mest kendt fra hedeområder, hvor de lave diger har givet dem navnet digevoldinger. I international sammenhæng taler man om såkaldte celtic fields.

Markerne blev opgivet
Denne type marksystemer i skovene blev først erkendt af den meget arkæologisk interesserede kammerherre N. F. B. Sehested fra Broholm på Fyn, som i 1870 købte Addit Skov nord for Sdr. Vissing. Her opmålte og undersøgte han et lignede marksystem lokalt kaldet Kirkegården og undersøgelsen blev udgivet i 1884. At marksystemerne er bevaret i skovene betyder, at disse skovpartier ikke har været dyrket siden markerne belv opgivet i jernalderen. I skovene findes også ofte spor af en anden type marker, nemlig såkaldte højryggede agre fra middelalder og renæssance.