Jernalderlandsbyen


Spor efter et af langhusene fra landsbyen. De hvide cirkler markerer de huller, hvor de stolper, der har båret husets tag, har stået.


En ag kogestensgruberne, hvor jernalderens folk har varmet mad på stenene efter at de er blevet varmet op i et bål.

Intro

I 2006 undersøgte museets arkæologer en velbevaret landsby fra jernalderen på dette sted. De fandt rester efter mindst 12 langhuse, hvor der har været stald i den ene ende og beboelse i den anden. Derudover blev der fundet resterne af en brønd og koggegruber til madlavning.