Jernalderlandsby ved Lille Hansted Å


Oversigtsplan over jernalderlandsbyen med husenes stolpehuller


Udsigt ned over udgravningen. Set fra nuværende Egeparken. Foto Horsens Museum

Intro

Hvor der i dag ligger et stort regnvandsbassin helt nede i Lille Hansted Ådal lå i perioden 400-200 f.v.t. en jernalderlandsby.

Flere træk gør landsbyen ved åen atypisk. For det første er beliggenheden helt nede i ådalen meget atypisk for perioden. Kun i tilfælde, hvor man har ønsket at udnytte forsvarsmulighederne i et vådt område, synes man at have valgt et sådant. Klimaet var i århundrederne umiddelbart f.v.t. ret fugtigt, og vandstanden i søer, moser og åer synes at have været høj. Her ved Egebjerg har man udnyttet en naturligt veldrænet grus banke i ådalen til at bygge på, så der var ikke tale om meget fugtig bund.
Også på et andet plan var landsbyen atypisk. Det normale for perioden var landsbyer med ret små langhuse af ens størrelse. Det er normalt tolket derhen, at der ikke var den store sociale forskel i samfundet. Her ved Egebjerg er der dog meget stor forskel på langhusene, hvoraf enkelte er overraskende store.
Hvor mange huse og dermed gårdsenheder landsbyen har bestået af, er usikkert, da det er svært at sige noget sikkert om samtidigheden.

Læs mere om fundet i artikel i beboerbladet Broen:
Link til F&F