Jernalderlandsby ved Ølholm


Arkæologiske udgravninger ved Ølholm. Grav og gravgaver fra ældre romersk jernalder.


Mortersten fra jernalderbebyggelsen syd for Ølholm.

Intro

Syd for Ølholm lå jernaldergårdene tæt i århundreder efter Kristi fødsel. Udgravninger i perioden 2009-13 har givet et enestående indblik i landsbyens organisering og dagligliv.