Jernalderfund


Yngre romersk jernalder og germansk jernalder i Nim. ©Horsens Museum

Intro

I forbindelse med udstykningen af et boligområde, har Horsens Museum i flere omgange foretaget arkæologiske udgravninger. Der blev gjort flere fund der hvor de to regnvandsbassiner nu ligger. Fundene er fra perioden yngre romersk jernalder og germansk jernalder.

Yngre romersk jernalder og germansk jernalder i Nim
Som det fremgår af periodernes navne, skete der på dette tidspunkt en ændring i de kulturelle og politiske strømninger, der prægede Europa. Fra Kristi fødsel og de næste 400 år var alt i Europa gennemsyret af de kræfter, der udgik fra Rom. Og selv om der rent fysisk var overordentligt langt fra Nim til Rom, så ses der også her spor af påvirkningen fra syden.
Den arkæologiske undersøgelse I det ene vandhul blev der undersøgt et stort kulturlag, dvs. et jordlag der er opstået som et resultat af, at man gennem en periode har smidt sit affald på samme sted. I dette tilfælde i en lille lavning i terrænet.

Keramik
Blandt fundene var der en del keramik, der tydeligt var inspireret af noget af det fine glas der på denne tid fandtes i rige slægter, og var importeret fra forskellige dele af det romerske imperium.
Bebyggelse
Der ses i perioden flere tegn på, at man også i bebyggelsens organisering var under romersk indflydelse, men selve beboelseshusenes konstruktion var tydeligt nordeuropæisk. Som regel var der tale om såkaldte treskibede huse, dvs. at husenes tag primært blev båret af to rækker af kraftige stolper inde i huset. I Nim skilte man sig ikke ud fra det gængse billede. De udgravede huse var netop treskibede huse omgivet af hegn, der afgrænsede gårdstoften