Jernalderen ved Funder Damgård


Rekonstruktionstegning af en jernudvindingsovn af skovmarkstypen. Tegnet af Tom Lock.


Jernudvindingsovn af skovmarkstypen.


Barnegrav fra ældre romersk jernalder.


Rekonstruktion af skaktovnstypen.


Rekonstruktion af en jernalderlandsby i Lejre. Sådan kunne Funder Damgård bopladsen have set ud for 2000 år siden.

Intro

I forbindelse med Silkeborgmotorvejens opførelse fandt man ved Funder Damgård spor af huse, hegn, gruber og to typer jernudvindingsovne. Den ene type er den relativt sjældne skovmarkstypeovn som der kun er fundet ca. 35 af i Danmark.

Bopladsen
Der er fundet stolpespor af flere jernalderhuse ved udgravningerne i Funder Damgård.
Husene overlapper delvist hinanden, hvilket betyder at langhusene har været genopført i flere faser. Husene varierede meget i størrelsen, hvilket tolkes til at det har været en blanding af økonomibygninger og beboelsesbygninger, men der er også meget varierende pladsbehov, alt efter hvor meget kvæg man ejer i en husstand, specielt fordi kvæget boede man under samme tag med!


Jernudvinding
Der blev fundet to forskellige typer af jernudvindingsovne ved Funder Damgård, den mere almindeligt fundne skaktovnstype som optræder fra omkring 100 e.kr. Af den mere sjældne skovmarkstype, som er fra 200 f.kr. til 200 e.kr. blev der fundet et så velbevaret eksemplar, at den blev udtaget i præparat for at være en del af jernalderudstillingen på Silkeborg Hovedgård.

Nær ved jernudvindingsovnene fandt man desuden spor efter ristning af myremalmen, som er den måde jern forekommer i udvindelig form i Danmark. Det ligner ofte ærtestore sorte perler, eller forekommer større sammenhængende plader af jernoxider. Jernet udfælder sig typisk i denne form i randen af vådområder. I en lille sø ved bebyggelse og jernuudvinding, var arkæologerne så heldige at kunne iagttage spor efter spadestik fra den tid i myremalmsforekomsterne, hvilket normalt ikke er en bevaret situation.


Gravplads Vest for beboelsen fandt man en gravplads. Gravpladsen indeholdt ca. 10 begravelser. Gravtyperne er vidt forskellige, hvilket er almindeligt for denne periode af fortiden. Flest afdøde er kremeret og endt i en urnegrav. Andre er brændt på bål og asken begravet uden urne og disse forekomemr som en enkelt brandpletgrav. Én afdød var gravlagt i en jordfæstegrav, dvs. uden at der er foretaget en afbrænding. Jordfæstegraven indeholdt 11 lerkar. Denne er tolket som en barnegrav størrelsen taget i betragtning(1,5 m x 1,5 m).