Jerlevgaardvej 38, Jerlev

Intro

Matrikelnr. 2 ab Ejerlav: Jerlev Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Jorden er et Statshusmandsbrug. Gården er en parcel af 2p, udskilt 23. april 1923 af Sagfører J. Schmidt fra Jerlevgård.

Gården er en parcel af 2p, udskilt 23. april 1923 af Sagfører J. Schmidt fra Jerlevgård, som solgte jorden til Johannes Peter Kristensen den 3. maj 1924. Det samme år blev gården opført - bestående af stuehus, kvægstald og lade, senere opførtes svinestald og maskinhus i 1964-65.

Jens Ingvar Mikkelsen overtager stedet i 1940, allerede to år senere sælger denne til Hans Pagh.
Martin Jensen får skøde på gården i 1947.
Herefter ses Viggo Grønning at få skøde på stedet i 1955, han betaler 60.000 kr.

Kim Allan Petersen og Diana Tornbjerg Hansen er ejere fra 2006.