Jerlevgaardvej 33, Jerlev


Jerlevgaardvej 33

Intro

Matrikelnr. 2 u Ejerlav: Jerlev Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Jorden udskilt 1911 og samme år solgt fra Jerlevgård

Søren Eskildsen fra Jerlevgaard udskilte den 26. april 1911 denne parcel fra sin gård - Hartkornet blev sat til 1 skp. 3 fjdk. 1 ¼ alb.

Allerede i september måned samme år solgtes jorden til Niels Sørensen Nielsen. Blot året efter igen til Hans Peter Sørensen Ulbeck, han var født i Gaarslev – hustruen Andrea Tomassine Ebbesen var født på en gård i Mejsling. Efter hustruens død i 1921 har han gården frem til 1935, hvor han sælger til Jacob Vallentin. Ulbeck flytter herefter til vejle, hvor han dør i 1943.

Vallentin har kun stedet i kort tid, for samme år han købte stedet, solgte han det videre til Alfred Lomholt.
I 1944 er det Sigfred Kristensen, som køber gården for 18.000 kr. Jens Chr. Poulsen bliver den næste ejer i 1948 for 20.200 kr, som samme år sælger den videre til Otto Poulsen – i 1953 er det dennes enke som sælger til William H. Andersen. Året efter er det Alfred Jensen, som køber stedet for 35.000 kr.

De nuværende ejere Ove og Tove Vendelboe Nielsen køber stedet i 1972, dette år ophørte landsbrugsdriften på stedet da 4 ½ tdr. land solgtes fra. I 1993 blev 2 ½ tdr land dog købt tilbage sammen med yderligere 4 tdr land i Blåkærskov.
Stuehuset er opført i 1920, mens avlsbygningerne er fra1910 og 1980, carport opført 1975.