Jerlevgaardvej 32, Jerlev


Jerlevgårdvej 32

Intro

Jerlevgaardvej 32 matr. 2v. Statshusmandsbrug, som ophørte i 1995 da nuværende ejer købte stedet.

Søren Eskildsen fra Jerlevgaard udstykkede parcellen 2v fra 2p den 26. februar 1910, og solgte denne til Jens Andersen Hansen fra Mejsling, som fik skøde den 30. maj 1911. Hartkornet blev sat til 2 skp. 3 fjdk. ¼ alb.
Jens Andersen optog et statslån på 3.463 kr og 70 øre. Han betaler herefter Søren Eskildsen 4.400 kr for stedet.
Jens Andersen sælger stedet i 1918 til Søren Chr. Balle, som samme år sælger videre til en Krogh.
Han sælger den videre også samme år, 1918 til Søren Peter Kyed.
Denne køber parcellen 2 ae af sagfører J. Schmidt fra Jerlevggard i 1923.
I 1930 får Laurits Nielsen Lomholt skøde på begge parcelle, for en pris på 23.650 kr.
Laurits, der var fra Nr. Vilstrup og født der i 1906, blev i 1930 gift med Nielsine Verner.
Laurits dør i 1987. Det er derpå sønnerne Oluf og Henning, som driver stedet for moderen.

Tommy Thorvald Haar Kristensen fik skøde på stedet 5. oktober 1995.
De nuværende 4 bygninger på stedet er opført i 1913 og 1920. En større ombygning fandt sted i 1993-95, da stuehuset blev udvidet fra 82 til 148 m2.