Jerlevgaardvej 27, Jerlev

Intro

Matrikelnr. 2t Ejerlav: Jerlev Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Statshusmandsbrug, udstykket fra Jerlevgård i 1910.

Jorden blev udstykket fra matrikel 2p den 23. april 1910 fra Jerlevgård, som Søren Eskildsen frasolgte
til Troels Volmar. I 1923 købte Volmar også parcellen 2ac af sagfører J. Schmidt fra Jerlevgård

Sønnen Alfred Volmar får senere skødet efter faderen i 1929. Herefter ses Charles Poulsen i 1936 at have fået skøde. Han blev i 1931 gift i Jerlev med Birgitte Madsen.

Efter at have forpagtet gården i et par år, overtog sønnen Poul i 1960 stedet, hvorefter forældrene flyttede til Vejle. Herefter ophørte statshusmandsdriften på stedet.

De 4 bygninger med stuehus er alle opført i 1908. 1 nyere avlsbygning er opført 1977.