Jerlev kirke


Jerlev kirke, 1940


Jerlev kirke, 2004. Fotograf: Jørgen Petersen


Jerlev kirke, 1950

Intro

Jerlev kirke er en typisk dansk landsbykirke, der består af et romansk kor og skib med et sengotisk vesttårn samt et våbenhus fra nyere tid. Kirken er opført omkring midten af 1100-tallet.

Jerlev kirke er en typisk dansk landsbykirke, der består af et romansk kor og skib med et sengotisk vesttårn samt et våbenhus fra nyere tid. Den romanske bygning er opført af frådsten over en profileret sokkel af granit. Der er i murfacaden bevaret et par af de oprindelige rundbuede vinduer, dog tilmuret. I skibet er det flade loft bevaret, mens koret i senmiddelalderen har fået hvælv. Ved samme tid blev vesttårnet bygget. Herudover findes der i korbuen nogle flotte kalkmalerier fra 1500-tallet.

Døbefonten er en enkel romansk granitfont. Der fandtes tidligere i kirken desuden dele af et korbuekrucifiks helt tilbage fra 1200-tallet. Disse dele opbevares nu hos Nationalmuseet. Altertavlen er et maleri fra 1944 -Korsfæstelsen af Ole Søndergaard. Den ældre altertavle, et billedskærerarbejde fra 1678, findes nu hos Vejle Museum. Prædikestolen er ligeledes et træskærerarbejde fra 1600-tallet. Den er ifølge en tavle bekostet af Morten Bundesen og hustru fra Jerlev i 1626 som betaling for begravelsessteder inde i kirken.

Henvisninger:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.jerlevkirke.dk