Jerlev Skole, Jerlev Boulevard 15, nu privatbolig


Stuehuset, som fra 1882 udgjorde såvel Jerlev Skole som lærer Westbergs privatbolig


Forsideblad i en gammel skoleprotokol og navnebog for Jerlev Skole, 1836. Fra Jerlev Skoles Navne-Bog, 1836. Dvs. fra Jerlevs allerførste skole på Mejslingvej 25. Protokollerne fortsatte på den nye skole fra 1882.


Tegning af den planlagte nye skolebygning, som blev opført i 1936, vinkelret på det gamle stuehus, hvor skolegerningen havde været udført siden 1882.


Førstelærer Eske Johannes Jørgensen, Jerlev Skole.


Lærer Jørgensens gamle stol, som har stået ved katederet på Jerlev Skole i mange år.


Lærer Jørgensens gamle kateder, som han sad ved til daglig på Jerlev Skole fra 1930 til 1971. Det står nu ved Lærer Jørgensens barnebarn.


Den gamle blodbøg i skolen bag den tidligere Jerlev Skole på hjørnet af Jerlev Boulevard og Engmarksvej. Under blodbøgens skygge indtog Lærer Jørgensen ofte sin eftermiddagskaffe med familien.


Gammelt klassefoto med Lærer Westberg, stående foran stuehuset på Jerlev Boulevard, hvor han holdt skole fra 1882.


Skolefoto fra Jerlev Skole anno 1884, hvor man ser lærer Westberg med frue ude til højre. Stående som nr. 2 fra venstre i tredjeforreste række ved siden af sin lillesøster er Johan Henrik Ludvig Rau Hansen med hvid kraveflip. Født 1869 Engmarksvej 19.

IntroArtikel skrevet i 2018 til udgivelse i det lokalhistoriske blad, Spidsbarren: ''Dengang man kunne gå i skole i Jerlev'' '' '' ''Mange Jerlevborgere kan stadig huske deres skolegang i Jerlev, og kan med stor glæde fortælle anekdoter om fx Lærer Jørgensen. Mange gode minder deles om klasser, timer, udflugter og kammeratskab. Helt fra skoleforordningen af 1814 og frem til 1971 har børnene i Jerlev Sogn lært at læse, skrive og regne inden for sognets egne grænser, men nu må være på tide at få skrevet lidt ned om skolehistorien i Jerlev, mens der stadig findes nogen med erindring om den.'' '''Af Helle Rau Hartmann, Sekretær i Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening''' I foråret 2018 havde Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening den store fornøjelse at få lov til at besøge det unge lærerpar, Jacob og Sara, som siden november 2013 har boet i Jerlevs gamle skole på Jerlev Boulevard nr. 15. Vi fik en hyggelig snak i stuehuset i dét, som engang udgjorde både skolen og lærerboligen, og vi blev vist rundt ovre i den bygning, som fra 1936 og indtil 1971 udgjorde skolebygningen. Man må sige, at det er et smukt tilfælde, at Jerlev Skole nu igen er beboet af en lærerfamilie, selv om der ikke længere holdes skolegang i Jerlev. ''En drømmebolig for et lærerpar'' Under vort besøg fortalte en begejstret Sara, hvorledes hun og Jacob havde været på udkig efter en egnet bolig med have på landet, med masser af plads til at udfolde sig for dem og deres små børn, og til en pris indenfor et behersket budget: – Vi boede inde i Vejle i en lejlighed på tredje sal, jeg ventede mig og havde bækkenløsning, og derfor ønskede vi at finde et sted at bo hvor vi var nede i jordplan. Vi drømte om et sted på landet med en stor have, og hørte om det her sted i Jerlev, som var til salg. Uden tilstandsrapport eller noget, men med 9 værelser, stod der - så vi kørte ud for at kigge på stedet. Først lidt i smug. Men siden fik vi forevist den tidligere skolestuebygning, som da nærmest var et stort, uoverskueligt pulterkammer. Så fik vi den ældre beboelsesbygning at se, og fik at vide at den faktisk oprindeligt var den første skole på stedet. Vi faldt pladask for ejendommen, og bare 10 dage senere skrev vi under, fortæller Sara. – Vi kunne nærmest ikke blive mere perfekt. Vi er jo selv lærere og arbejder i Tørring, ikke alt for langt væk. Min far var født i den gamle skolebygning ude i Ammitsbøl, hvor min farmor og farfar boede. Og nu kunne vi så selv flytte ind i en ældgammel skolebygning med masser af plads og en spændende historie, fortsætter Sara. Jacob føjer til: – Der er jo brug for en kærlig hånd eller to her på stedet, men vi er faldet godt til. Indimellem har det været lidt af en tidsrejse. Da vi flyttede ind, fik vi udleveret plantegninger og en renskrevet beretning fra en tidligere elev på skolen, nemlig Lærer Jørgensens datter, Else. Vi fik også lov at beholde Lærer Jørgensens gamle stol, som han har siddet på ved sit kateder gennem 41 år. Vi har fået fortalt, at Hr. Jørgensen går igen her på den gamle skole, og indimellem kommer han og sætter sig på stolen. Af og til synes vi næsten vi kan høre det, lige som den glade latter fra alle de hundreder af skolebørn, som har haft deres daglige gang her på skolen. De har leget i skolegården lige her uden for vores vinduer, og vi synes næsten, at duften af deres tøj og skoletasker og madpakker stadig hænger om de knager, som sidder på væggene endnu. Navnlig har de mange lag tapet på væggene i beboelseshuset, som vi har skrællet af lidt efter lidt, åbenbaret en hel rejse bagud i tiden, fortæller Jacob, som blev noget benovet over at finde avispapir fra 1850erne allerinderst! Så stuehuset må have været beboet før skolens tid på stedet. ''En ældre lærerdatter kom på besøg ''For et par år siden fik Jacob og Sara et rørende besøg på den gamle skole i Jerlev. Det var Else, den gamle lærer Eske Jørgensens da 89-årige datter, som ankom i kørestol og fik sig et sidste kig ind i sit barndomshjem og den gamle, elskede have. Else var begejstret over at kunne konstatere, at det gamle ananasæbletræ i lærerboligens have stadig fandtes. Her havde hun som barn så ofte klatret og nydt de skønne æbler. Sara plukkede et par af æblerne til hende. Else fik også sin fars gamle skolestol at se. Og da hun kiggede ud gennem ruderne i stuehuset, huskede hun, at der under krigen på et tidspunkt holdt kanoner lige udenfor. Sara og Jacob har valgt at indramme plantegningen af den gamle skolebygning og Elses skole-erindringer, som de fik udleveret ved indflytningen. Disse er blevet hængt op i skolehuset, hvor parret også har hængt et gammelt skole-Danmarkskort og en tavle op, som dog er anskaffet andetsteds. Lærer Jørgensens stol har også fundet en plads i skolebygningen. Vores foreningsformand, Jørgen, og bestyrelsesmedlem Jens, beretter samstemmende, at Lærer Jørgensen nærmest var en institution her i Jerlev. En særdeles autoritær og egen herre, som vidste utrolig meget. Jens har haft fornøjelsen af at have ham som genbo i en årrække på Hesteskoen her i byen. Jørgen fortæller, at han også husker Lærer Jørgensen fra sine to første skoleår på Jerlev Skole. Dog var hans klasselærer Fru Fink, som boede på Vilstrupvej. Eske Jørgensen var i 41 år førstelærer på Jerlev Skole. Han var født på en gård ved Rørbæk Sø i 1904, og kom sammen med sin hustru Johanne til Jerlev Skole i marts 1930. De var et arbejdsomt og aktivt par, som i øvrigt også startede Jerlev Ungdoms- og Foredragsforening op i 1931, under mottoet ’En vågen, dansk, kristen ungdom’. Else Jørgensen blev født på Karlby Skole i 1929, og lillesøsteren Anna Marie blev født i 1933, på Jerlev Skole. Indtil 1929, da han døde syg og gammel, havde den forrige skolelærer Anton Larsen Hedegaard været enelærer her i Jerlev. Han døde i sit hjem på Jerlev Skole. Skolebørnene var under hans lærergerning opdelt på 2 klasser, og de gik i skole fra de var 7 til de var 14 år gamle. Den ene klasse var for børn i alderen 7 til 10 år, og de øvrige gik i den anden klasse. Da familien Jørgensen flyttede ind i lærerboligen i 1930, ønskede Jerlev Skolekommission at oprette en forskole, således at der kunne blive 4 klasser. Man havde søgt en førstelærer med organistuddannelse og en forskolelærerinde til 1. og 2. klasse, og det var sådan, Eske Jørgensen og en ung kvindelig forskolelærer ved navn Ragna Jørgensen blev ansat på Jerlev Skole. Det skulle blive til rigtig mange års lærergerning. Eske Jørgensen var en ung lærer på 25 år da han kom til Jerlev, og han var 67 da han gik på pension i 1971, hvor skolen blev nedlagt. Herefter kom Jerlev ind under Ødsted Skoledistrikt. I starten underviste Ragna Jørgensen ikke i lokalerne på Jerlev Skole, som i 1930 endnu havde klasselokaler i den bygning, der også udgjorde lærerboligen. Ragna måtte undervise i et gammelt stuehus og en lade på Højvang, kaldet ’Æ Gammelgaard’, ejet af Jerlev Kro. Her var stråtag, og regnen dryppede ned i skolestuen. Forskolen kom først til den nyopførte skolebygning på Jerlev Boulevard i 1936. Eleverne sad ved rigtige skolepulte. De blev undervist i dansk, skønskrift, regning, sagn fra Danmarkshistorien og fortællinger fra Bibelhistorien. Børnene skrev med griffel på en lille medbragt tavle, og det gav skurrende lyde som man fik gåsehud af. Eske og Johanne Jørgensen huskes i Jerlev som et afholdt par, der blev inviteret til de fleste private familiefester i sognet, og her var Eske Jørgensen altid god for en festtale, hvor han fremhævede det bedste ved hvert enkelt hjem, han blev lukket ind i. Ved siden af lærerembedet var Eske Jørgensen organist ved Jerlev Kirke i 43 år. Han ville lige så gerne have været præst, og han og hustruen var kendt for, på cykel at finde vej til de sognebørn, som trængte til et besøg med lidt trøst og opmuntring. Hjemmet i privaten var gæstfrit, og naboerne blev altid inviteret ind til aftenkaffe i løbet af december måned. Her var pyntet godt op med gran og lys, der blev sunget julesange, og Fru Jørgensen spillede til. Hr. Jørgensen læste en julehistorie op for gæsterne. Else Jørgensen, datter af Eske og Johanne Jørgensen, har selv skrevet sine erindringer om barndommen i Jerlev Skole. Her fortæller hun, at hun begyndte sin skolegang i den nyindviede skolebygning i 1936. Hendes far underviste i den ene ende af denne bygning, og Ragna, der tilfældigvis også hed Jørgensen, underviste forskolebørnene i den anden ende. Elses erindringer er stærkt prægede af anden verdenskrig. Hun husker den lange kolonne af tyske soldater, som kom marcherende oppe på landevejen ved Jerlev Mølle den 9. april 1940, og hun husker at eleverne efter den daglige morgensang og Fadervor under sætningen ’Fri os fra det Onde’ oplevede, at et tysk fly fløj så lavt hen over Jerlev Skole, at de kunne se de røde hagekors på vingerne. Hun husker flyvebladene med ’Oprop til det Danske Folk’, og senere lagde tyskerne beslag på skolegården, hvor der blev opstillet panserkanoner. Else husker støvletramp fra tyske vagter lige udenfor familien Jørgensens soveværelsesvinduer. Else fortæller også om, at faderen lyttede til BBC fra London hver aften under krigen. Om han har inddraget disse nyheder i undervisningen er nok tvivlsomt, da det indebar en risiko, men sidenhen var Lærer Jørgensen kendt for at inddrage de seneste nyheder fra aviserne i historieundervisningen. På mange måder en fremsynet mand, må man sige. Eske Jørgensens arbejdsdag bestod af skolen fra kl. 8 til 16, også på lørdage, aftenskole 2 aftener om ugen, foreningsmøder og foredrag. Om vinteren stod han tidligt op for at fyre op i kakkelovnene i hans og Fru Finks klasseværelser, så temperaturen var behagelig, når eleverne mødte ind kl. 8. På Vejle Stadsarkiv findes mange bevarede protokoller, plantegninger med mere fra Jerlev Skolevæsen. Bladrer man de sirlige protokoller igennem, årti efter årti, får man indtryk af en velført skole, hvor børnene har været på talrige udflugter, og hvor de temmelig ofte fik fri på grund af ’voldsomt vejrlig’, såsom snefygning. Fravær blev sirligt noteret i kolonner. Man ser desværre også, at børnedødeligheden var en betydelig faktor i gamle dage, idet en del elever faldt fra på grund af alvorlig sygdom og død. I Jerlev var der foruden Jerlev Skole også en overgang en lille privatskole på Mejslingvej 2 ved kirken. Her underviste Asta, som sjovt nok også hed Jørgensen. Og i Mejsling kom der egen skole, hvor Anders Jensen Søskov var den første lærer på stedet. ''Den allerførste skole i Jerlev'' Den gamle skole på det, der i dag er Jerlev Boulevard 15, består af 3 bygninger. Den nordlige, som har facade ud mod gårdspladsen og Engmarksvej, udgjorde siden 1882 både skolestue og lærerbolig. Den senere egentlige skolebygning blev opført i 1936 langs den østlige del af gårdspladsen, dvs. skolegården. Men skønt denne ejendom var skole helt fra 1882, var det ikke Jerlevs første skole. Ganske vist flyttede Lærer Westberg ind i lærerboligen allerede i 1882, men det var fordi den hidtidige skole på det, der i dag er Mejslingvej 25, var brændt ned ved en pyromanbrand. '' '' Skolelodden på Jerlev Mark, Matrikel nr. 1a, blev udskilt fra en gammel gård i 1808, og her blev stuehuset med sine 8 fag anvendt som Jerlevs første skole. Skoleholderen boede i samme bygning med sin familie. Første skoleholder på stedet efter Skoleforordningen 1814 var faktisk direkte forfader til denne artikels skribent. Han hed Claus Jeppesen og kom fra Lindved i Sindbjerg Sogn, hvor han blev født som tvilling i 1791. Hans hustru hed Anna Cathrina Hansdatter og var født som enebarn 1789 i Jelling. Hun og en ung, voksen datter døde på Jerlev Skole på Mejslingvej under en tyfus-epidemi i juli 1840. Claus Jeppesen blev pensioneret som 54-årig i 1844 og flyttede i aftægt hos en datter og svigersøn i Øster Starup. Nu blev Andreas Peter Rüttel skoleholder i Jerlev i et par år, og derefter Henrich Jagd, som indtil 1862 var både skolelærer og kirkesanger i Jerlev. Så blev det Henrik Andersens tur fra 1862 til 1880, og til slut blev det Christian Rasmussen Westberg, født 1847 i Barrit Sogn. Han virkede som lærer i Jerlev fra 1881 til 1906, og blev Dannebrogsmand for 35 års tro tjeneste, heraf 26 år som skolelærer her i Jerlev. Skolebygningen med lærerbolig på Mejslingvej blev solgt til Jerlev Sogns Skolevæsen i 1831. Skolen nedbrændte mens stedets sidste skolelærer, Westberg, boede der med sin familie. De slap lykkeligvis ud i live, idet familiens hund vækkede dem. I forvejen var skolen nedslidt, og skolefunktionen blev flyttet til Jerlev Boulevard. Herefter blev et nyt stuehus opført på Mejslingvej 25, og ejendommen blev fra da af almindeligt husmandssted. Det eksisterer den dag. ''Lærer Westberg beretter'' Vi kunne fortælle meget mere om skolelivet i Jerlev, men det rækker pladsen ikke til her. Dog skal gode gamle Lærer Westberg, som oplevede at være skolelærer på både den allerældste skole og den efterfølgende skole i Jerlev, have lov at få det sidste ord: ’'''I 1881 søgte og fik jeg lærer- og kirkesangerembedet i Jerlev, et af de bedste i amtet, men ved en anordning og skolens flytning blev embedet i 1883 forringet fra 1529 til 1058 kr. – dog blev det atter forbedret ved statstilskud og siden ved skoleloven af 1899. I Jerlev var der fuldt op at gøre. Skolen var i dårlig orden. Min formand, en meget brav mand, havde i flere år været svagelig og haft den ene unge hjælpelærer efter den anden. Her er en kro midt i byen. Den blev alt for flittigt søgt både af gamle og unge. Jeg tog fat med godt mod og fik snart skik på skolen, men med de voksne kneb det dog. Da jeg efter nogle års forløb fik oprettet en afholdsforening, hvilket jeg ellers var imod, da hjalp det. Nu har jeg virket her på 26de år blandt en rigtig jævn og rar befolkning. Hver vinter har jeg holdt aftenskole for den konfirmerede ungdom, og den har de allerfleste vintre været meget godt besøgt. Ved mit 25de arbejdsår her i foråret 1906 viste unge og gamle mig megen opmærksomhed. Til nytår 1907 er jeg færdig her og flytter til Vejle som pensionist. Gid der i mit sted måtte komme en mand, der med lyst og mod vil tage fat, hvor jeg slipper, og føre ungdommen fremad i det gode bedre end jeg har magtet. 1882 i januar blev skolen afbrændt om natten mellem den 26. og 27., børnene lå syge og vi kunde let være indebrændte. Det var den 17. eller 18. brand her i egnen. Efter skolens brand kom en Assessor Jensen med 2-3 opdagelsesbetjente fra København, og efter nogen tid, for øvrigt en svær tid, blev brandstifterne, et par unge karle, fangen’'''. '' '''''''''''Foto 1: Protokol''' '''Fra Jerlev Skoles Navne-Bog, 1836. Dvs. fra Jerlevs allerførste skole på Mejslingvej 25. En udløber af reform-enevælden efter år 1784 blev de reformer af skole- og undervisningsvæsenet i Danmark, som blev gennemført efter år 1800. Latinskolen blev til den lærde skole med reformerne fra 1805 og 1809, og i 1814 kom skoleforordningen, der indførte skolepligt for alle danske børn. Det var en ny, landsdækkende skolelov om almueskolevæsenet. Claus Jeppesen blev skoleholder i Jerlev under denne nye forordning.''' ''' ''' '''Foto 2: Skolestuen''' '''Her ses den gamle skolebygning, hvor lærerboligen var i højre side (mod øst), og skolestuen til venstre for døren i midten. Vest herfor ligger endnu en bygning ud mod Jerlev Boulevard, hvor der dengang var vaskehus, cykelskur og toiletter. Der var tale om gammeldags das, et for eleverne og et for lærerfamilien.''' ''' ''' '''Foto 3: nyeskolebygning''' '''Tegning af den planlagte nye skolebygning, som blev opført i 1936.''' ''' ''' '''Foto 4: Eske''' '''Her ses Førstelærer Eske Johannes Jørgensen. Efter de første 25 år som Lærer og Ungdomsleder i Jerlev udtalte han til Vejle Amts Folkeblad: ’Noget af det vigtigste er at finde Barnets Evner og give det, hvad det kan tage og ikke mere. Hvor er det vigtigt at faa Lejlighed til at give den forsagte Mod – og sommetider ogsaa til at holde igen paa den overmodige….Jeg vil gerne have en fri tone mellem Lærer og Elev, men jeg forlanger afgjort Lydighed’.''' Foto 5: Stolen '''Lærer Jørgensens gamle stol, som stadig befinder sig i skolebygningen på Jerlev Boulevard.''' Foto 6: Kateder '''Her ses det gamle kateder fra Jerlev Skole, nu stående hos Førstelærer Eske Jørgensens barnebarn, Anker Laden-Andersen.''' ''' ''' Foto 7: Blodbøgen '''Den tidlige del af den gamle Jerlev Skole, hvor der før 1936 var klasseværelse i den ene ende af bygningen og privatbolig for lærerfamilien i den anden ende, blev indrettet til sognebibliotek, da den nyopførte skolebygning øst for skolegården blev indviet. Lærerboligen var omsluttet af en vidunderlig have med en høj blodbøg, hvorunder familien Jørgensen ofte indtog eftermiddagskaffen i skyggen. Dette træ står der endnu anno 2018. Eske Jørgensens datter Else fortalte under sit besøg i barndomshjemmet for et par år siden, at hun som barn var med til at plante dette træ. ''' ''' ''' Foto 8: gammeltklassefoto '''Et gammelt skolefoto fra Jerlev Skole, hvor man ser lærer Westberg med kalot. Han fraflyttede den allerførste skolebygning i Jerlev, som nedbrændte i 1882, og var derefter i mange år lærer på den nye Jerlev Skole på hjørnet af Engmarksvej og det, som i dag hedder Jerlev Boulevard. Skolebilledet er vistnok fra 1906.''' Foto 9: Mejslingvej25 '''Dette foto er taget i november 2016 af den ejendom, som var Jerlevs allerførste skole. Mejslingvej 25. Stuehuset er genopført efter branden i 1882. Staldbygningen er muligvis den originale. '''

Den gamle skole på det, der i dag er Jerlev Boulevard 15, består af 3 bygninger. Den nordlige, som har facade ud mod gårdspladsen og Engmarksvej, udgjorde siden 1882 både skolestue og lærerbolig. Den senere egentlige skolebygning blev opført i 1936 langs den østlige del af gårdspladsen, dvs. skolegården.