Jerlev


Luftfoto af Jerlev by, 1969. Fotograf: Allan Simonsen


Jerlev Mølle. Thora Pazdecki på cykeltur med hendes drenge, ca. 1940-1950 Fotograf: Frank Pazdecki

Intro

Jerlev nævnes første gang i kilderne i 1231 som Jarlæz. Betydningen er lidt uklar, men formentlig noget i stil med ”Jarlernes arvegods”. Det er således muligt, at området i vikingetiden og den tidlige middelalder var stormandsgods. I 1688 bestod landsbyen Jerlev af 11 gårde og 3 huse