Jensgaard


Hovedbygningen på Jensgaard tager sig ved første øjekast ud som en bygning, der er opført i mursten. Skinnet bedrager imidlertid, for den trefløjede hovedbygning er bygget i hvidkalket bindingsværk.

Intro

Herregården Jensgaard ligger i det naturskønne område nær mundingen af Horsens Fjord, ud til As Vig. De smukke hvidkalkede bindingsværksbygninger blev opført i 1753 af Marie Margrethe Dreyer, gift Glud, hvis familie kom til at sidde på Jensgaard helt frem til 1997.

''Historien om Jensgaard'' Jensgaard kendes tilbage fra 1300-tallet, hvor gården gik under navnet Inæs, senere Ensgaard og slutteligt Jensgaard. Den tilhørte Aarhus bispestol, men blev skænket til munkene fra Øm kloster, hvor jorderne fremdeles blev brugt til opdræt af heste og kvæg. Efter Reformationen (1536) må det formodes, at Jensgaard gik til kronen og efterfølgende overgik til adeligt eje. Gennem ægteskab kom Jensgaard i midten af 1600-tallet til den magtfulde adelsmand Henrik Rantzau til Rosenvold. Gennem sit liv bestred han vigtige civile og militære poster som eksempelvis rigsråd, lensmand til Dronningborg og leder af Jyllands forsvar under Karl Gustav krigene (1657-1658 og 1658-1660). Han blev tillige udnævnt gehejmeråd, stiftamtmand og kammerherre. I 1748 blev Jensgaard købt af enkeprovstinde Marie Margrethe Dreyer, gift Glud. Hun havde i 1740 bekostet en formue på at opføre en storstilet præstegård i Glud og efter købet af Jensgaard fik hun opført nye bygninger på herregården i samme stil som præstegården. Da byggeriet stod færdigt overlod hun i 1754 godset til sine to sønner. Jensgaard forblev i familien Gluds eje helt frem til 1997. I dag drives gården som et moderne land- og skovbrug. ''Markante ejere'' Ca. 1300-1536: Øm kloster 1627-1666: Henrik Rantzau 1748-1754: Marie Margrethe Dreyer, gift Glud 1988-1997: Ruth Glud Læs mere om Jensgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/jensgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den smukke hovedbygning på Jensgaard blev opført af Marie Margrethe Dreyer i 1753. Der er tale om et trefløjet anlæg i bindingsværk, hvor hovedfløjen er højere og bredere end de to sidefløje. Bygningen står i én etage på en sokkel af tilhuggede kampesten og det røde teglstenstag er halvvalmet. På hver side af hovedfløjen er en mindre tagkvist og ud fra den vestre sidefløj er der opført en tilbygning. I sidste halvdel af 1900-tallet blev bygningen kalket hvid efter en periode at have stået med sortmalet bindingsværkstømmer. ''Omgivelser'' Jensgaards trelængede avlsanlæg, der ligeledes står i bindingsværk fra midten af 1700-tallet, ligger aksefast med den trefløjede hovedbygningen og danner en trapezformet gårdsplads hvor der i nyere tid er anlagt en ridebane. Vest for bygningerne fører en gammel asketræs allé ind til gården. Godsets jord ligger samlet omkring gården og skovområderne ligger ud til vandet ved As Vig. ''Bygninger og gods'' 1664: Gården får navnet Jensgaard 1753: Hovedbygning og avlsanlæg opført 1940: Avlsanlæg renoveret

''Fakta'' Adresse: Jensgårdvej 11, Østrup, 7130 Juelsminde Kommune: Juelsminde Tidligere: Vejle amt, Bjerre herred, Glud sogn Ejer: Niels Skou (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, jagtudlejning og boligudlejning (2017) Størrelse: Ager 175 ha, eng 9 ha, skov 122 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen, samt dele af avlsgården og landskabet er fredet (2017) Besøg [http://jensgaard.dk/ jensgaard.dk]

''English'' The manor Jensgaard is located in the scenic area near the mouth of Horsens Fjord close to As Vig. The whitewashed main building in half-timber was erected in 1753 by Marie Margrethe Dreyer, a widow after the local priest in Glud. She built a new rectory for her son to inhabit, when he was to take over the ministry, and soon after she bought the nearby manor Jensgaard for her second son. The Glud family had ownership of Jensgaard until 1997.

''Publiceret''