Jens Sønderup mindesten
Intro

Nord for legepladsen i anlægget ved Fredensgade/Mellemgade, 6900 Skjern.

Mindesten over folketingsmedlem og minister Jens Sønderup (1894 - 1978). Stenen er i 1979 rejst af Skjernkredsens Venstreforening. Stenhugger er Charles Vendelbjerg, Skjern. Inskription: Jens SønderupministerSkjernkredsens folketingsmand1935 - 1960 Som dybest brønd gir klarest vand Skjernkredsens venstre rejste i taknemlighed dette minde 1977. Jens Sønderup blev valgt i Folketinget i 1935 og var medlem af dette indtil 1960. Han var arbejds- og socialminister fra 24. april 1947 - 13. nov. 1947 under regeringen Knud Kristensen der sad i perioden 07.11.1945 - 13.11.1947.I regeringen Erik Eriksen var han kirkeminister 1950 - 1951, samt landbrugsminister i 1951 - 1953. Da fhv. folketingsmand Simon From, Fjelstrup i 1979 afslørede stenen, udtalte han bl.a.:"Skulle man opnå noget hos Venstre, så gik vejen over Jens Sønderup". (Kilde: Skjern dagblad 29.12.1979).