Jens Peter Ernst Mørch


Tømrermester og konsul Peter Mørch 1854 - 1930.


Åboulevarden 22, Konsul Mørch's villa. Efter konsulens død overtog Horsens Trælasthandel villaen og brugte den til administration. Villaen blev nedrevet i 1981.


Albert Wangs vægmaleri af Åboulevarden.


Vægmaleri af Albert Wang, der forestiller Åboulevarden før åens opfyldning.


Fotografi af vægmaleri i Åboulevarden 22.

Intro

Gravmindet over Jens Peter Ernst Mørch, Christian Peter Mørch og dennes hustru er lidt af et pragteksemplar – intet andet gravminde på Horsens Kirkegårde ligner det. Gravstedsnummer: F F32.

''Gravminde over Jens Peter Ernst Mørch (1880-1951), Christian Peter Mørch (1854-1930) og Frederikke Mørch (1857-1921), hustru til Chr. Peter Mørch.'' ''Christian Peter Mørch'' blev født i Horsens den 23. september 1854. Han blev tømrermester i 1879 og anlagde et maskinsnedkeri i 1888, som han udvidede af flere omgange. I 1907 solgte han forretningen til Kragh og Sole, og de to firmaer blev sammensluttet under navnet Horsens Trælasthandel. Peter Mørch selv blev den ene direktør for dette aktieselskab. Ud over sit aktive virke i industrien, var han også medlem af diverse råd og foreninger. Han var blandt andet direktør og næstformand for Handelsforeningen, medlem af havneforeningens bestyrelse, byrådsmedlem, bestyrelsesmedlem i Horsens Håndværkerbank og medlem af flere aktieselskabers bestyrelse. Han blev konsul og Ridder af Dannebrog. På Åboulevarden, hvor maskinsnedkeriet også lå, opførte han en herskabelig privatvilla. Villaen var lidt af et pragteksemplar både udvendigt og indvendigt. Væggene blev blandt andet udsmykket af maleren Albert Wang. Han dekorerede eksempelvis vægstykket ved siden af hoveddøren med et maleri af, hvordan Åboulevarden havde ser ud et par år før, da åen løb forbi grunden. Villaen blev nedbrudt i oktober 1891. Vægmalerierne blev sikret af Horsens Museum.

''Gravstenen'' er en sammensat type – en form for kamin med sidestykker. Den har en tagformet overligger, hvorunder der ses en forkrøbbet underligger, der leder ned til vangerne. På vangerne ses retkantede halvsøjler. Under søjlerne svajer vangerne ud og ender derefter i en retkantet sokkel. Mellem delene med de retkantede halvsøjler er der indsat en tavle. Tavlen rører dog kun over- og understykket og ikke siderne. Under understykket er der placeret en rundet blomsterkumme. På hver side af den centrale del, er der placeret et sidestykke bestående af sokkel, stenplade med forhøjet midte og bredere overkant, og stander som afslutning. ''Inskriptionen ''er i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder"). Den er indhugget og optrukket med guld. Stenen er ''dekoreret'' med et heksagram i en cirkulær forsænkning på gavlen. Med versaler udformet i bronze står der på elementet under inskriptionstavlen: GUDS VILJE SKE. På sidestykkernes standere ses georgkors i kvadratiske forsænkninger, og der er trekants-lignende udhugninger over halvsøjlerne. Et georgkors kaldes også for et Sankt Georgskors. Det er et kors med lige lange arme, der bliver bredere fra midten og ud. Gravstedet er afgrænset bagtil af kirkegårdens østre plankeværk og til siderne af thujahæk. Ud mod stien er der placeret en granitsokkel med standere. Mellem standerne er der indsat mellem-dele af samme materiale som gravstenen. De består af en kasse, hvori en korsform er udhugget. I centrum af korsformen ses en dekoration i bronze der, sammen med den cirkulære fordybning den er placeret i, udgør sejrskransen. På de yderste standere ses palmeblade, der også er udformet i bronze. Palmeblade symbolisere ofte i gravstenssammenhæng lovprisning og evigt liv. I midten af denne konstruktion er der placeret en jernlåge i geometrisk stil med mæandermotiv i bund og top. ''Gravstedet blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig ''pga. stenens udformning og dekorationer, samt gravstedets indretning. Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares.

''Tekst'' Horsens Avis 4. oktober 1930: Nekrolog. [https://horsensleksikon.dk/allegade-mod-nord-ca-1900-historisk-kalender-januar-1985/ Horsens Leksikon: Allégade mod Nord ca. 1900. Historisk Kalender, januar 1985.] ''Billeder'' Byarkivet Horsens '' ''