Jens Munks mindevarde i Strandegård Dyrehave.


Indvielse af Jens Munks mindevarde i 1960


Mindevarden ved Jens Munk egen. Foto: A. Aasbjerg, 2005


Knaphulsemblem for Dansk Canadisk Selskab


50 års jubilæum ved Jens Munks mindevarde i 2010. Foto: A. Aasbjerg

Intro

2. juli 1960 fejrede Dansk Canadisk Selskab Canadas nationaldag i Strandegård Dyrehave ved et stort arrangement med ca. 3000 deltagere. Samme dag afsløredes mindevarden over søfareren Jens Munk.

1619
Søfareren Jens Munk blev som kaptajn udsendt af kong Christian d.IV for om muligt at finde Nordvestpassagen til Kina og Indien.

Med 2 skibe og 63 mand havnede han i Hudson Bay, hvor de måtte overvintre. I løbet af vinteren omkom 61 mand af besætningen af skørbug. I det følgende forår lykkedes det for Jens Munk og de to overlevende mænd at få sat det ene skib i vandet. Mirakuløst nåede de hjem til Bergen.

Yderst på klipperne ved Hudson Bay i byen Churchill er rejst en mindevarde over denne tragiske, men heltemodige bedrift.

Jens Munk var en af de første danskere i Canada. Derfor fandt Dansk Canadisk Selskab det naturligt at hædre ham ved at rejse en varde magen til i Strandegård Dyrehave.


Dansk Canadisk Selskab blev stiftet i 1960 og arbejder for at uddybe venskabet og samarbejdet mellem Danmark og Canada, og styrke båndene mellem canadiere og danskere.

Mange danskere var udvandret til Canada, og for at give dem lejlighed til at mødes i Danmark, ville selskabet skabe en Canada Day, som kunne fejres på samme måde som 4. juli fejres i Rebild Bakker.
Baron Axel Reedtz-Thott stillede et areal i Strandegård Dyrehave til rådighed for arrangementerne.

Den første Canada Day blev allerede fejret samme år med stor fest, hvor den canadiske ambassadør J.B.C. Watkins og undervisningsminister Jørgen Jørgensen holdt hovedtalerne og Postmester Carl Thomsen, Faxe Ladeplads, afslørede mindevarden.

I en kortere årrække blev lignende fester afholdt i Dyrehaven.
50 års jubilæet i 2010 blev fejret ved Jens Munks mindevarde, hvor også det canadiske ambassadørpar Peter Lundby og hustru deltog.