Jens Eyberts PladsIntro

Pladsen er opkaldt efter skipper Jens Eybertsen, der levede 1756-1811. Han boede i det stråtækte hus på pladsens østlige side (Jens Eyberts Plads 6). Midt på pladsen står én af byens bevarede vandposte, der tidligere fungerede som beboernes vandforsyning.

Jens Eyberts ejede huset Jens Eyberts Plads 6, som er et karakteristisk byggeri fra 1700-tallets midte. Jens Eibertsen, som han også hed, sejlede i mange år med sin jagt "Rosen", med hvilken han fragtede brænde fra provinsen til København. Brændesejladsen var der mange dragørskippere, der levede af. Brændet blev fragtet til Dragør, og senere kørt til København, hvor det blev brugt som brændsel i byens mange kakkelovne. Eyberts har efterladt sig en lommebog fra 1783, hvor han har gjort notater om sine sejladser det pågældende år. Jens og han kone Ane efterlod sig ingen arvinger, så derfor testamenterede de 2. maj 1808 1.000 rigsdaler. til Dragørs fattigkasse. Jens døde i 1811, mens Ane levede til 1831. Hun forvaltede tilsyneladende sine midler godt, idet hun havde flere skibe i søen. Efter hendes død startede en arvesag, som stod på i flere år og efterhånden blev til en voluminøs affære. Fjernere slægtninge myldrede til for at få del i "kagen", flere retssager kørte i denne periode, og imens sejlede Anes skibe videre og tjente penge ind til boet. Huset erhvervedes til sidst efter en del trakasserier af forhenværende foged Pieter Jensen Skriver fra Lodsstræde 4, og det er stadig i hans efterslægts eje.