Jens Christian Juliussen


Jens Chr. Juliussen ses her til højre i billedet. Billedet er taget ved Horsens Landbrugsforenings Dyrskue i 1949.

Intro

Jens Chr. Juliussen var borgmester i Horsens i perioden 1939-1949. Gravstedsnummer: C 0147-0148.

''Gravminde over Jens Christian Juliussen (1882-1956) og hustruen Laura Juliussen (1884-1968). '' ''Jens Christian Juliussen'' arbejde som typograf ved Horsens Avis/Skanderborg Amtstidende før han blev medlem af byrådet i 1928 og herefter borgmester i 1939. Det var Jens Chr. Juliussen, der som borgmester, indgik en aftale med den tyske kommandant den 1. maj 1945 og dermed lavede ''Horsens helt egen fredsslutning fire dage før tyskerne i Danmark kapitulerede.'' Det der satte det hele i gang var, ifølge Juliussen selv, et rygte om at tyskerne skulle have kapituleret om formiddagen den 1. maj. Da man ikke kunne få rygtet bekræftet, blev det lokale frihedsråd og Juliussen enige om, at han skulle bede den tyske kommandant om at trække sine tropper væk fra gaderne. Kommandanten indvilligede. Gaderne fyldtes efterfølgende med glade mennesker - selv frihedskæmpere og betjente, der var gået under jorden gik frit på gaden. Der blev dog hurtigt sat en stopper for festlighederne. Sidst på dagen kom Gestapo til byen og aflyste aftalen, som Juliussen havde indgået med kommandanten. Frihedskæmperne fik de heldigvis ikke fat i. De fik dog fat i et par betjente, der dog blev frigivet.

''Gravstenen'' er en natursten med let tilvirket forside. Inskriptionen er i antikva med brede seriffer. Den er indhugget udelukkende i versaler og optrukket med sort. ''Gravmindet blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. ''Baggrunden for godkendelsen af Jens Christian Juliussens gravsted er, at han anses for værende et lokalhistorisk navn pga. hans politiske virke i byen.

''Tekst'' [http://horsensleksikon.dk/besaettelsen_i_horsens/ Horsens Leksikon: '''Besættelsen i Horsens: Horsens Leksikon'''.] Jørgensen, Carl Th.: '''Horsens hjerte og borgernes – træk af historien om Horsens Rådhus'''. Horsens 1975, s. 81). Jørgensen, Carl Th.: Chr. Von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948… Horsens 1948. ''Billeder'' Byarkivet Horsens