Jens Christian Clausen


Den Levyske Stiftelse er opført af købmand Isaac Zacharias Levy med Jens Chr. Clausen som arkitekt. Bygningen blev bygget som bedehus for den mosaiske menighed og indviet som synagoge 27. december 1867. Den blev senere omdannet til stiftelse og fribolig.


Bastian blev opført som en trævarefabrik i 1874-75.


Forsørgelsesanstalten blev opført i 1873. Den lå på hjørnet af Fabrikvej og Houmannsgade, og var på daværende tidspunkt normeret til 40 fattige mænd og kvinder fordelt og adskilt på hver sin afdeling.


Tvangsarbejdsanstalten, Fussingsvej 2, kort før den blev nedrevet i 1973.


Horsens Håndværker og Industriforening på Allégade.

Intro

Gravminde over arkitekt og civilingeniør Jens Christian Clausen, der blandt andet står bag Håndværker- og Industriforeningen i Allégade. Gravstedsnummer: J F33.

''Gravmindet er over Jens Christian Clausen (1835-1886), hustruen Caroline Margrethe Clausen (†1893) og datteren Asta Clausen (†1935).'' ''Jens Christian Clausen'' var fra København og blev uddannet civilingeniør fra en Bauwerkschule i Nordtyskland. Han kom til Horsens i 1859, som ledende ingeniør ved gasværkets anlæggelse, og bosatte sig i Horsens, som ingeniør og arkitekt. Han leverede tegninger til både beboelse og industri, og stod bag flere af byens markante bygninger. Han var medstifter af Horsens Arbejderforening og Arbejdernes Byggeforening. '' Værker i og omkring Horsens:'' '''Tvangsarbejdsanstalten, Fussingvej 2 (1864, nedrevet 1973); Den Levyske Stiftelse, Farvergade (1867); restaureringen af kirken ved Horsens Hospital (1868-69); [https://historiskatlas.dk/Herschendsgave_(13888) herregården Herschendsgave], Fruering Sogn (1868); Forsørgelsesanstalten, Fabriksvej (1872-73, nedrevet); [https://historiskatlas.dk/Bastian,_Emil_Møllersgade_41-49_(14452) Trævarefabrikken Bastian], Fabriksvej (1875, senere tilbygning); ombygning af ridehallen, Kildegade (1878); Nebel Kirke (1878); Håndværker – og Industriforeningen, Allégade (1885), Arbejdernes Forsamlingshus, Søndergade (1885).''' Dertil er krigsmindesmærket på Nordre Kirkegård tegnet af Clausen. Flere af Jens Christian Clausens værker præger altså fortsat Horsens i dag. Den Levyske Stiftelse ligger fortsat den dag i dag i Farvergade. Bygningen blev opført af købmanden Isaac Zacharias med Clausen som arkitekt. Bygningen blev opført som bedehus for den mosaiske menighed, og blev indviet som synagoge den 27. december 1867. Men med tiden blev der færre udøvere af den jødiske tro i Horsens og synagogen blev omdannet til stiftelse og fribolig i 1897. Vil du vide mere om jøderne i Horsens? Så kig [https://horsensleksikon.dk/tidlige-joediske-historie-danmark/ her].

''Gravstenen'' er en afrundet stele med let forjyngende sider, der er placeret på en sokkel, der også har forjyngende sider. Stenen er afrundet på bagsiden. ''Inskriptionerne'' er indhugget i antikva (opret skrifttype med "fødder"). Mellem de to inskriptioner er stenen ''dekoreret'' med en indgraveret skjoldform, hvori en trekant og en passer er placeret. Over skjoldformen ses en bi. Udsmykningen har sandsynligvis noget med hans erhverv som arkitekt og civilingeniør at gøre, men derudover kan bien symbolisere flid, udødelighed, håb og opstandelse. Over inskriptionerne ses et latinsk kors. Korset viser at der her er begravet en kristen. ''Gravstenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig'' pga. stenens særlige dekoration. Dekorationen er atypisk og stenen kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares. Ydermere må Jens Chr. Clausen anses som værende en fortjenstfuld person pga. hans virke i byen som arkitekt.

''Tekst'' [https://horsensleksikon.dk/tidlige-joediske-historie-danmark/ Christina Louise Sørensen: Jøderne i Horsens. ][https://horsensleksikon.dk/jens_christian_clausen/ Kathrine Pedersen: Jens Christian Clausen (1835-1886) på Horsens Leksikon.] [https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=6245 Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstner Leksikon: Clausen, Jens Chr.] ''Billeder'' Byarkivet Horsens