Jens Birkholm. Fra Faaborg Havn. 1910


Jens Birkholm, "Fra Faaborg Havn". 1910. Faaborg Museum. Kat.nr. 10

Intro

I dette nuancerede værk har Jens Birkholm (1869-1915) skildret Faaborg Havn, hvor de røde tage stabiliserer de lyseblå og grå farver i værket. Værket beskriver havnemiljøet på den tid; der ses optrukne robåde på den lille strand, der ikke findes i dag og to større sejlskibe der ligger ved kaj.

Jens Birkholm (1869-1915). ”Fra Faaborg Havn”. 1910. Olie på lærred. 57 x 93 cm. Signatur: J.B. 10. Kat.nr. 10. Faaborg Museum

Lokaliteten

Faaborg havn.

Kunstneren
Jens Birkholms far, skibsfører Christen Birkholm, fulgte traditionen efter sin far og malede små akvareller af sejlskibe. Jens Birkholm blev selv autodidakt kunstmaler, efter grunduddannelsen på Teknisk Skole i Faaborg og uddannelse som malersvend hos malermester E.N. Knippel. Efter læretiden rejste han på valsen ned gennem Tyskland til Schweiz og valgte at bosætte sig i Berlin fra 1892 til 1902. Byen passede til Birkholms temperament og politiske væsen og her fik han sit kunstneriske gennembrud. Hans omgangskreds var flere af socialdemokratiets ledende mænd, og derigennem lagdes grunden til hans valg af motiver fra det sociale miljø. Birkholm blev proletariatets maler, han levede og følte med fattigfolk, hvis liv og færden han indlevende skildrede. Birkholm vendte tilbage til Faaborg på grund af et udbrud af tuberkulose.

Birkholm havde tilknytning til Zahrtmanns Skole gennem sine malerkolleger fra Faaborg. Zahrtmann købte i 1911 et billede af Birkholm ”Søndagsskole i Asylet”, 1906, hvorefter han skrev til Birkholm: ”..jeg kan fordybe mig i hver lille sjæl, jeg kan sværme for hver tone i rummet, for hver tone i pigernes dragt… Jeg regner Dem for min elev, jeg ved godt at jeg ikke har spor af ret..” og Birkholm svarede: ”..Jeg kalder Dem mester, fordi De altid fra jeg begyndte at se på kunst har stået for mig som en sådan, og fordi Deres elever har påvirket mig stærkest af alle malere – især Syberg”.

Værket
Jens Birkholm var optaget af livet omkring ham og generelt betegnes han som socialrealist. En maler som skildrede mennesker og deres vilkår. Men efter hjemkomsten i 1902 fandt han sine motiver omkring og i Faaborg. Værket ”Fra Faaborg Havn” beskriver havnemiljøet på den tid; der ses optrukne robåde på den lille strand, der ikke findes i dag og to større sejlskibe der ligger ved kaj. Husene langs havnefronten er let genkendelige. De har ikke forandret sig meget og byen ligger i baggrunden med vartegnet, Klokketårnet, placeret mellem skibsmasterne.

I billedet fra havnen ses ingen mennesker eller nogen form for aktivitet. Birkholm har i dette værk fokus på form og farve. Motivet bygges op i synlige og brede penselstrøg fyldt med farve. Strøgene er skitseagtige og lægges på lærredet, så de følger formen. Hele billedet er holdt i nedtonede og douche farver – rosa, violet, rødbrun, beige og okker, der komplementeres af gråblå og irgrønne farver, som lyser billedet op. Malemåden er et godt eksempel på, hvorledes Birkholm tog ved lære af sine malerkolleger fra Fyn i brugen af synlige og mere spontane penselstrøg, fyldt med farve og andre steder trukket tørt over lærredet. Værket får skitsens friskhed i denne friere malemåde og motivet skildrer, som det var sædvane for Fynbomalerne, kunstnerens nære miljø på en uforpligtende måde.

Litteratur

Honnens de Lichtenberg, Hanne m.fl., Kristian Zahrtmann. Kbh. 1999, S. 9-20Thestrup Truelsen, Susanne og Alice Christiansen, Faaborg Museum 1910-2006. 2006Rasmussen, Vera, Fritz Syberg 1862-1939. 1992Uttenreitter, Poul, Fritz Syberg. 1935