Jens Birkholm, Når lyngen blomstrer


Jens Birkholm, "Når lyngen blomstrer". 1910. Faaborg Museum. Kat.nr. 540

Intro

Jens Birkholm (1869-1915) Når lyngen blomstrer. 1907. Faaborg Museum. Kat.nr. 540 Når lyngen blomstrer - en serie med et billede fra hver måned i året, Birkholm malede disse motiver metodisk fra 1906-07. Med udsigt over Svanninge Bakker, mod byen Svanninge med det karakteristiske kirketårn og ud t

Jens Birkholm (1869-1915). Når lyngen blomstrer. 1907. Olie på lærred. 87 x 117 cm. Signatur: JB 07. Kat.nr. 540. Faaborg Museum

Lokaliteten
Svanninge Bakker.

Kunstneren
Jens Birkholms far, skibsfører Christen Birkholm, fulgte traditionen efter sin far og malede små akvareller af sejlskibe. Jens Birkholm blev selv autodidakt kunstmaler, efter grunduddannelsen på Teknisk Skole i Faaborg og uddannelse som malersvend hos malermester E.N. Knippel. Efter læretiden rejste han på valsen ned gennem Tyskland til Schweiz og valgte at bosætte sig i Berlin fra 1892 til 1902. Byen passede til Birkholms temperament og politiske væsen og her fik han sit kunstneriske gennembrud. Hans omgangskreds var flere af socialdemokratiets ledende mænd, og derigennem lagdes grunden til hans valg af motiver fra det sociale miljø. Birkholm blev proletariatets maler, han levede og følte med fattigfolk, hvis liv og færden han indlevende skildrede. Birkholm vendte tilbage til Faaborg på grund af et udbrud af tuberkulose.

Jens Birkholm var malersvend og selvlært kunstmaler, men han havde gennem Fynbomalerne tilknytning til Zahrtmanns Skole. Zahrtmann købte i 1911 et billede af Birkholm ”Søndagsskole i Asylet”, 1906, hvorefter han skrev til Birkholm: ”..jeg kan fordybe mig i hver lille sjæl, jeg kan sværme for hver tone i rummet, for hver tone i pigernes dragt… Jeg regner Dem for min elev, jeg ved godt at jeg ikke har spor af ret..” og Birkholm svarede: ”..Jeg kalder Dem mester, fordi De altid fra jeg begyndte at se på kunst har stået for mig som en sådan, og fordi Deres elever har påvirket mig stærkest af alle malere – især Syberg”.

I 1902 vendte Birkholm tilbage til Faaborg på grund af den begyndende tuberkulosesygdom. Han rejste derefter kun til Berlin på kortere ophold for at male. Tilværelsen og den kunstneriske virksomhed blev fra dette tidspunkt mærket af sygdommen. Den krævede at han levede sundt og opholdt sig meget ude. Motiverne frem til 1914 fandt han i landskabet omkring Faaborg, Svanninge Bakker, Dyreborg og Bjørnø, hvor årets måneder blev skildret. Birkholm mødtes igen med Fynbomalerne og besøgte Fritz Syberg, der samme år havde bosat sig på Nordfyn, og på den måde opstod gradvist landskabsmaleriet og en friere malemåde med impressionistiske træk. Hans farveholdning var dog mere dæmpet.

Værket
”Når lyngen blomstrer” – et billede fra hver måned i året, Birkholm malede disse motiver metodisk fra 1906-07. Med udsigt over Svanninge Bakker, mod byen Svanninge med det karakteristiske kirketårn og ud til øhavet i det fjerne, karakteriseres landskabet omkring Faaborg. Titlerne var: ”Blomstrende gyvel”, ”Høet køres ind”, ”Augustaften”, ”Når lyngen blomstrer” o.s.v.. Alle billederne blev udstillet marts 1907 på Rasmussens Hotel i Faaborg.Værket her er et sensommerbillede, hvor marker og skove er beskrevet i mørke grønne og gyldne nuancer. Himlen er ligeledes mørk, dækket af en tung gråviolet sky, der afgiver et par byger langt ude i horisonten. Græsset i den sandede jord er blevet til gyldne strå imellem den blomstrende lyng, men helt fremme i billedets forgrund lyser nogle sarte blå og gule blomster sporadisk op.

Arbejdet med maleriet i landskabet omkring Faaborg – førte ham fra mørke socialrealistiske motiver til farverige landskabsbilleder. I et interview spurgte Kristian Rosted fra Folkebladet Jens Birkholm: ”Hvordan kan det egentlig være, tidligere malede De fortrinsvis mørke billeder med sådanne triste motiver som fattiglemmer og berlinske varmestuer, nu derimod stråler Deres billeder af farvepragt og skønhed?” – Hvortil maleren svarede: ”Jo, tidligere var jeg måske mere optaget af, hvad jeg havde set af fattigdom og nød i Berlin, nu har jeg i de år, jeg har været hjemme, levet mig ind i naturen her, og jeg maler den kun fordi jeg ikke kan lade være. Når jeg går derude, og motiverne dukker frem, så kan jeg slet ikke lade være at male, og så må det blive som det kan.”

Birkholm ændrede malemåde og farvevalg, da han gik fra skildringen af fattige menneskers vilkår i Berlin til danske landskabsbeskrivelser. Den detaljerige forgrund er nærmest et botanisk studie af planter fra sandbakkernes fauna. Bevoksningen er modelleret op i talrige, små og fine, men synlige penselstrøg. Himlen er holdt i tunge grå farver og i horisonten farves den af landskabets violette, der igen komplementeres i landskabets grønne og gule farver. Der er dominerende lysrefleks i havoverfladen og i dele af landskabet, hvilket lyser billedet op og giver liv til farverne. I lyngplanternes skyggepartier anvendte Birkholm en sortbrun og ikke den violette som impressionisterne foretrak.

Litteratur
Honnens de Lichtenberg, Hanne m.fl., Kristian Zahrtmann. Kbh. 1999, S. 9-20Thestrup Truelsen, Susanne, Jens Birkholm. Landskaber. Faaborg Museum. 2000Thestrup Truelsen, Susanne og Alice Christiansen, Faaborg Museum 1910-2006. 2006Rasmussen, Vera, Fritz Syberg 1862-1939. 1992Uttenreitter, Poul, Fritz Syberg. 1935