Jens Bangs Vej


Jens Bangs Stenhus set mod nord-vest fra Østeraagade. Rådhuset yderst til venstre.

Intro

Jens Bangs Vej er beliggende parallelt og mellem Lindholmsvej og Stationsvej. Den er efter al sandsynlighed opkaldt efter Aalborgkøbmanden Jens Bang, født ca. 1575, død 1644. Vejen starter ved Bertel Holts Vej, passerer i sydøstlig retning Knud Tofts Vej og ender derefter blindt.

''Jens Bang'' Jens Bang stod bag opførelsen af sit eget handelshus Jens Bangs Stenshus på Østerågade i Aalborg, Danmarks vel nok mest solide og iøjnefaldende borgerlige renæssancebyggeri. Med afsæt i handelshuset på Østerågade etablerede Jens Bang sig i første del af 1600-tallet som én af Danmarks førende forretningsmænd, og han havde sin andel i Aalborgs opblomstring som handelsby i stort format i Christian IV’s regeringstid 1588-1648. Vi ejer ingen portrætter af Jens Bang, så vi véd selvsagt ikke, hvordan han tog sig ud, men eftertidens lokale myter har hævdet, at et relief på stenhuset, forestillende et mandehoved der rækker tunge, skulle være Jens Bang, der på denne måde hånligt viste sine medborgere, hvad han mente om at blive forbigået som medlem af bystyret. Denne historie er i vore dage anset for digtning. Jens Bang var meget nidkær i pengesager, hvilket hans deltagelse i utallige inkassosager ført ved de lokale domstole bevidner. Jens Bang optrådte i disse processer lige ofte som debitor som kreditor. Se i øvrigt Jens Bangs Gade. ''Jens Bangs Vej'' Første etape af Jens Bangs Vej, mellem Bertel Holts Vej og Knud Tofts Vej, er anlagt i 1920’erne. Det sidste blinde stykke, fra og med Knud Tofts Vej, er anlagt omkring 1940.

Kilder til Jens Bangs Vej Aalborgs Historie Aalborg Vejviser ”Gadenavne i Aalborg Kommune” Viggo Petersen ”Jens Bangs Stenhus”