Jelling kirke


Jelling kirke. 1958


Jelling kirke, 1986


Jelling kirke. Koret 1992


Jelling kirke, o. 1930


I koret i Jelling kirke ses 1800-tals kopierne af de romanske kalkmalerier fra 1100-tallet.


Jelling kirke

Intro

Jelling kirke, Thyrasvej 1, 7300 Jelling. Præsten betjener et sogn, der pr. 1. oktober 2008 har 3.552 medlemmer af Folkekirken. Den nuværende stenkirke blev opført omkring år 1100.

Mellem de to vikingetidshøje ligger en af de ældste stenkirker i Danmark. Jelling var i 900-tallet hovedsæde for kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Da Harald blev kristen omkring år 965 lod han den første kirke i Danmark bygge i Jelling (Hvis man lige ser bort fra Ribe og Hedeby). Den nuværende kirke blev først opført omkring år 1100, hvor den erstattede hele tre forskellige stavkirker af træ, der alle var brændt. Jelling kirke består af et romansk kor, skib samt et sengotisk tårn og våbenhus fra slutningen af 1800-tallet. De romanske dele er opført af frådsten. Tårnet blev opført i 1400-tallet, men brændte i 1679, hvorefter tårnet fik sin nuværende lave højde.

Jelling kirke er præget af omfattende restaureringer i 1800-tallet og 1900-tallet samt en gennemgribende udsmykning i år 2000. Der er derfor ikke mange oprindelige enkeltheder tilbage fra den romanske kirke. Både skib og kor har i dag flade lofter, koret havde dog tidligere et sengotisk hvælv. Disse styrtede sammen i 1874, hvorefter man på korets vægge mod øst og nord genfandt nogle meget flotte og værdifulde brudstykker af romanske kalkmalerier fra 1100-tallet, der fremstillede Jesus’ liv og mødet med Johannes Døberen. Desværre var disse malerier ikke i nogen god form, da de havde været overkalket i o. 400 år samt dækket af et indsat hvælv. Professor Magnus Petersen undersøgte malerierne og tegnede nogle skitser. Herefter blev kalkmalerierne hugget ned og erstattet af nye kopier af Magnus Petersen, der udfyldte de tomme huller med sine egne forslag. Kalkmalerierne blev igen i 1920 restaureret af Johan T. Skovgaard, der desuden malede nye på korets sydvæg.

Jelling kirkes indre er fuldstændig præget af udsmykningen fra år 2000, der blev udført i et samarbejde mellem År 2000 Fonden, Statens Kunstfonds Udsmykningsudvalg og Jelling Menighedsråd. Kunstneren var billedhuggeren Jørn Larsen, der fik til opgave at integrerer gulv, ruder, bænke og belysning i en helhedsudsmykning, der åbnede for ro og højhed. En række gamle elementer som døbefont, prædikestol ol. skulle indgå i udsmykningen. Resultatet er imponerende og skal opleves personligt.

Henvisning:
Jelling kirke. Gunni Højvang 2001.
De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969
Jelling Kirkes hjemmeside www.jellingkirke.dk