Jelling-monumenterne


Den store Jellingesten, o. 1940. Fotograf: Johs. Rønvig, Vejle


Skibssætningen i Jelling kan igen i dag ses enkelte steder.


"Bagsiderne" på de to Jellingesten.


"Forsiderne" på de to Jellingesten


Nordhøjen i Jelling, også kaldt for Thyras Høj. Denne høj gemte på et gravkammer fra midten af 900-tallet, hvori Kong Gorm den Gamle var begravet inden Harald Blåtand fik ham genbegravet inde i Jellings første trækirke.


Jellingestenene. Fotograf: H.P. Jensen. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Kulturhistoriske monumenter der symboliserer Danmarks overgang fra den hedenske religion til kristendommen. Jelling-monumenterne består af to høje, en skibssætning og to runesten fra den danske oldtid og vikingetid beliggende omkring Jelling kirke.