Jejsing Bjerg


Udsigt fra Jejsing Bjerg. Foto: Henrik J. Møller


Udsigt fra Jejsing Bjerg. Foto: Henrik J. Møller


Udsigt fra Jejsing Bjerg. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Jejsing Bjerg er en høj bakkeskrænt, hvor der er en meget god udsigt ud over det lavtliggende engareal langs Grønåen.

Jejsing Bjerg er en høj bakkeskrænt, hvor der er en meget god udsigt ud over det lavtliggende engareal langs Grønåen. I hele det store område har der engang været vådområde og indfjord hele vejen ud til Vadehavet. Men det er siden hen blevet udtørret med inddigningen af Tøndermarsken fra 1500-tallet og frem, og senere med afvandingen af Tøndermarsken i 1920erne.