Jehovas Vidner Rigssal

Intro

Rigssalen på Marievej er fra omkring 1990. Den er et såkaldt hurtigbyggeri, der er opført på tre dage af håndværkere og frivillige fra Jehovas Vidner.

De første Jehovas Vidner var i Esbjerg omkring 1922-23. Troen kom med tilflyttere. Det første kendte navn er Johannes Dam omkring 1928, der stammede fra Esbjerg. Han kom fra Metodistmenigheden i Norgesgade og blev en del af Jehovas Vidner efter at havde hørt foredraget: ”Millioner af mennesker vil aldrig dø”. Johannes Dam kom til at rejse rundt i hele Danmark som tilsynsførende for menighederne.

Rigssal (kirkebygning)
Den første rigssal, som Jehovas Vidners kirkebygning hedder, blev bygget på Haraldsgade 60 B i 1953. Det var et selvbyg, der blev købt og betalt kontant med Bramsen fra Kolding som arkitekt. Denne rigssal blev solgt for 10 år siden til fordel for en nybygget rigssal på Marievej. Der ud over er der en rigssal på Smedevej 21, der er en bygning uden arkitekt bag, fra 1971.

Byggeriet på Marievej er som alle andre nye rigssale fra omkring 1990 og frem et hurtigbyggeri, der er opført på tre dage i en weekend. Menigheden sørger for fundament og tilslutninger, hvorefter 100-200 håndværkere kommer og opfører bygningen.

Begge de nuværende rigssale er holdt i en enkelt bygningsstil pastelfarver med undervisning for øje. Der er en såkaldt årstekst på væggen, der er et skrift, som er enslydende i alle menigheder over hele verdenen. Der er en talerstol og et bord, der er beregnet til elever i den såkaldte teokratiske skole. Jehovas Vidner har voksendåb i dåbsbassiner, men ingen dåbsbassin i Esbjerg længere. Dåben foregår nu på stævnerne i Jehovas Vidners stævnehal i Silkeborg.

Marievejsrigssalen har båndmusik til møderne medens Smedevejsrigssalen har et klaver, der pt. Ikke er i brug. Der er højttaleranlæg og mikrofoner til alle i menigheden på Marievej, medens Smedevej bruger en trådløs mikrofon, der går rundt. Der er intet nadverbord opstillet til daglig, da man fejrer nadver én gang om året.

Kirkeliv
Jehovas Vidner såkaldte offentlige møder hver søndag med taler og studium af bladet ”Vagttårnet”. Derud over er der møder tirsdag og torsdag, hvor man har teokratisk skole, der er vejledning i at holde tale. Her er der også såkaldte tjenestemøder og bogstudier i private hjem. Missionen fra hus til hus vægtes højt. Der er udgået to missionærer fra Esbjerg, der rejser rundt i verden.
Jehovas Vidner har nadver én gang om året, som de holder på en dag, de markerer som Jesu dødsdag. Der har foredrag på engelsk og kinesisk for udlændinge i rigssalene og døvetolkning.
Dåben foregår på de lokale stævner med ca. 800-900 deltagere og på landsstævnet, hvor der er ca. 15000 deltagere.

Præster
Jehovas Vidners præster hedder ældste. Der foreligger ikke oplysninger om ældste gennem tiderne. For tiden er der ca. 25 ældste. Der ud over er der de kaldte heltidsforkyndere, der går fra hus til hus 70 timer om måneden.

Kilde: Interview med Erik Poulsen